Foto: Linus Hallgren

Nyhet Riksrevisionen är den myndighet i Sverige som har uppdrag att göra revisioner av staten. Nu genomförs en granskning av Tullverket för att se hur väl kontrollerna vid riksgränsen genomförs, men granskningen kommer inte fokusera på etiken. 

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Tullverket och deras kontrollverksamhet. Syftet är att se över hur kontrollerna är organiserade och hur effektivt de genomförs.

– Anledningen till att Riksrevisionen gör granskningen är för att det var länge sedan vi gjorde en, och Tullverket har ett väldigt viktigt uppdrag i Sverige, säger Henrik Allansson vid Riksrevisionen.

Riksrevisionens granskning kommer titta övergripande på Tullverkets kontroller. De sätter sig in i hur Tullverket är organiserat, ser över hur statistiken förs och hur styrningen är utformad. De kommer inte specifikt att titta på hur Tullverket arbetar med etik och anmälningar.

– För att titta på de frågorna, diskriminering och liknande, behöver man göra en mer djupgående granskning. Det gör vi inte i nuläget. Men vi kommer att titta på hur effektivt kontrollerna genomförs, och där kanske vi får syn på om Tullverket tittar mer på specifika personer.