Försäkringskassan Bild: Flickr/ Matt Cornish
Försäkringskassan Bild: Flickr/ Matt Cornish

Över 37 000 unga hade i fjol aktivitetsersättning. Sex av tio går vidare till permanent sjukersättning.

Antalet unga som får aktivitetsersättning, det som förut kallades förtidspension, ökar. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

Förra året hade sammanlagt 37 599 unga aktivitetsersättning, en ökning med 40 procent jämfört med år 2010.

Antalet personer som beviljas aktivitetsersättning varje år har också ökat med drygt 40 procent under samma tidsperiod, till 8 714 personer.

2003 avskaffades förtidspension för unga och ersattes med aktivitetsersättning, som beviljas högst tre år i taget. Syftet var att aktivera de unga och tillsammans med Försäkringskassan göra upp en plan för återgång till arbete.

Men effekten uteblev. Enligt en granskning från Riksrevisionen i fjol lämnar bara ett fåtal aktivitetsersättningen, sex av tio går vidare till permanent sjukersättning när de fyller 30 år. Och utan tidigare arbetsinkomster tvingas många leva på en mycket låg försörjningsnivå. Miniminivåerna ligger på mellan 7 800 och 8 700 kronor i månaden före skatt beroende på ålder.

Att få kommer i arbete beror dels på att långt ifrån alla får ta del av några aktiva insatser. Dels att insatserna sällan leder till jobb eller studier, enligt granskningen.

Dessutom påverkas rätten till ersättning om man börjar studera eller skriver in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. Något som innebär inlåsningseffekter.

Regeringen har lovat att se över regelverket, bland annat ska man utreda hur man kan öka incitamenten att gå över till arbete eller studier. Dessutom har man beslutat att öka de statliga medlen till samordningsförbunden med 59 miljoner kronor per år.