Byggbrottslighet Människoexploatering, svart arbetskraft, människohandel och utnyttjande av identiteter. Fair Play Bygg visar i sin årsrapport för 2021 på rekordmånga tips om brottslighet inom byggbranschen.

Av Nora Wurtzel

Fair Play Bygg är ett projekt som drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Sedan starten 2016 har de fått in över 1500 tips om misstänkt brottslighet, och detta bara i Stockholmsregionen. Under 2021 kom det in fler tips än någonsin, hela 249 stycken. Det rör sig i majoriteten av fallen om svart arbetskraft. Många gånger är det arbetstagaren som själv tar kontakt med Fair Play Bygg rörande illegal arbetskraft, uteblivna löner och arbetsmiljöbrott.

Det höga antalet anmälningar under det gångna året kan bland annat förklaras med att arbetslivskriminaliteten fortsatt pågå, oberoende av pandemin. Samtidigt som branschen arbetat för att hålla nere smittspridningen har den kriminella verksamheten fortsatt. Fair Play Bygg menar att de ärenden som granskats uppvisar en total avsaknad av respekt för både lagar och människors liv, hälsa och värdighet.

Ärendena domineras under 2021, likt föregående år, av skattebrott genom avlöning av svart arbetskraft. Spaning utförd av ett säkerhetsföretag på uppdrag av Fair Play Bygg visar hur europeisk arbetskraft arbetar dagtid för att under natten ersättas av utomeuropeiska arbetare.

Sedan starten 2016 har 149 företag upptaxerats med över 100 miljoner kronor, pengar som annars hade undanhållits den svenska statskassan.

Sedan starten 2016 har 149 företag upptaxerats med över 100 miljoner kronor, pengar som annars hade undanhållits den svenska statskassan. Nu kan pengarna i stället tillfalla den gemensamma välfärden.

Arbetet med de förändringar som branschen länge krävt har nu börjat i riksdagen och regeringen. Det rör sig bland annat om att upprätta ett regionalt center mot arbetslivskriminalitet, med detta räcker inte enligt Fair Play Bygg. Andra åtgärder som föreslås är en ändring av sekretesslagstiftningen för att samverkan myndigheter emellan kan utvecklas. Vidare menar man att arbetet som Fair Play Bygg utfört inte kan finansieras av organisationernas medlemspengar utan att arbetet ska skötas av myndigheterna.

 

Sussie Paredes Illum

 

När rapportförfattaren Sussie Paredes Illum får reflektera över framtiden pekar hon på att arbetet ger tydliga resultat med låga omkostnader. Dessutom finns det inom Fair Play Bygg, efter flera års arbete, en erfarenhet av frågorna som är värdefull.

– Drömmen är att staten står för finansieringen, men att Fair Play Bygg finns med i verksamheten. En fördel är att tipsarna hos oss kan vara anonyma, till skillnad från i kontakt med myndigheterna, säger Paredes Illum.

I samband med att rapporten släpps 6 maj arrangeras ett digitalt seminarium av Arena Opinion.

Nora Wurtzel går Aftonbladets utbildning ledarskriv och praktiserar på Dagens Arena.