Bild: Andia Ghafouri/Näringsdepartementet

Regeringen vill satsa 100 miljoner kronor per år till 2020 på miljöteknik. Det är mindre pengar än den satsning på 150 miljoner kronor per år som regeringen slopade 2011.

Regeringen, genom centerns Annie Lööf och Anna-Karin Hatt, presenterade i dag en satsning på miljöteknik på DN Debatt. Det handlar om en fond på 700 miljoner kronor fram till 2020, alltså 100 miljoner kronor per år.

Förslaget som beskrivs som en satsning är i själva verket en minskning. Fram till 2011 satsade regeringen 150 miljoner per år på miljöteknik. Det anslaget slopades i höstbudgeten 2011:

“Anslagspost 1:5 Näringslivsutveckling: Anslaget beräknas minska med 150 000 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av att de särskilda miljöteknikinsatser som bedrivs 2007–2010 då bedöms vara avslutade”.

Hela summan på 700 miljoner kronor kommer inte heller från statskassan. En del av pengarna som utlovats ska komma från EU. Men regerigen saknar ännu klartecken från EU-kommissionen. Det skriver regeringsföreträdarna själva på DN Debatt:

”Finansieringen av fonden ska ske med stöd av resurser från EU:s regionalfondsprogram, givet ett godkännande av EU-kommissionen, Almi Företagspartner AB och Energimyndigheten.”