Alliansens företrädare föreslår i dag en förstärkning av försvaret på DN Debatt. “Ett spel för gallerierna”, säger professor Lars Ingelstam, som saknar fredspolitiska satsningar.

Oroligheterna i Ukraina och Rysslands uppskruvade retorik har fått den svenska regeringen att se över anslagen till det svenska försvaret. Redan till 2015 vill de förstärka försvaret med bland annat en utökad övningsverksamhet i och över Östersjön, samt öka den militära närvaron på Gotland, skriver de i en debattartikel i Dagens Nyheter. De vill även köpa in tio nya JAS-plan och två ubåtar.

– Det inte är mycket till satsning utan ett rätt meningslöst utspel. Jag tror att de ryska generalerna rycker på axlarna åt det, säger Lars Ingelstam, professor i framtidsstudier, som nyligen gav ut boken “Fred  säkerhet försvar – tyngdpunktsförskjutning i svensk politik” ihop med Anders Mellbourn.

Han säger att förslaget inte innehåller någon egentliga budgetförstärkning av försvaret, utan att regeringen snarare bara har flyttat om resurserna.

– Man försöker få en intern budgetjustering att se ut som en budgetförstärkning, säger Lars Ingelstam.

Men den svenska regeringens tal om upprustning kan leda till att den militära temperaturen i Östersjöområdet höjs, vilket är negativt för Sverige, menar Lars Ingelstam.

– Regeringens militära reflexer är bekymmersamma. Vid ett försämrat säkerhetspolitiskt läge är köp av nya JAS-plan det enda man kommer och tänka på i stället för det som skulle betyda något på riktigt, nämligen en aktiv fredspolitik, säger han.

Sverige har har under stora delar av 1900-talet drivit en nedrustningslinje. Ända fram till början av 2000-talet innebar den politiken att svenska staten satsade på demokratibistånd till och investeringar i Ryssland, samt att dra in de baltiska länderna i den nordiska gemenskapen.

– Den lovande förtroendeskapande och fredsbevarande politiken i Östersjöområdet verkar ha gått i stå och ersatts av dumheter som att köpa nya flygplan. Nu ska man skälla på Putin, men det som ligger i Sveriges intresse är att skapa avspänning, samarbete och tillit i vårt närområde, säger Lars Ingelstam.

Varför väljer regeringen ändå upprustningsvägen?

– Det är väl klassiskt att man i spända lägen tänker militärt. Det är ett föråldrat tänkande som inte har funnits i Europa under en lång tid. Peter Wolodarski (DN:s chefredaktör, reds anm.) skrev häromdagen att nu kan väst känna igen sig, underförstått att vi har en gemensam fiende igen och därför kan hålla ihop. Det är ett korkat och omodernt sätt att tänka, säger Lars Ingelstam.