Carl-Johan Friman
Anders Borg. Foto:Carl-Johan Friman

Dubbelt så många långtidsarbetslösa, svångrem för kommunerna, utbildningssatsning som i själv verket är en minskning. I regeringens vårbudget uppenbaras en rad mardrömssiffror.

Dagens Arena har gått igenom tre tunga delar i regeringens vårbudgetproposition: Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, En uppföljning av sysselsättningspolitiken och kommunsektorns finanser, sysselsättning och skuldsättning. En rad siffror visar på hur utvecklingen går i en riktning som är bekymmersam för regeringen.

 • Antalet personer som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen längre tid än två år är nu dubbelt så många som innan finanskrisen. Särskilt utmärker sig antalet personer som har varit inskrivna längre än 730 dagar, en kurva som pekat uppåt sedan 2007. (Diagram 10.8)
 • Arbetslösheten bland unga var 2012 på 24 procent. Det är en siffra som är betydligt högre än länder som regeringen annars ofta jämför Sverige med. Tyskland har en ungdomsarbetslöshet på 7,7 procent och Finland 19,9 procent. Snittet för ungdomsarbetslösheten i EU är 23,5 procent.
 • Antalet ungdomar som lämnar jobb- och utvecklingsgarantin för osubventionerat arbete, det vill säga arbeten där inte staten betalar delar av lönen, har minskat sedan 2011 frånsett en liten uppgång i början av 2012. (Diagram 10.31)
 • Medan budgeten i stort är välfylld av referenser till den ekonomiska krisen nämns inte den med ett ord när det kommer till ungdomsarbetslöshet.
  Regeringen fortsätter också att hävda att den här gruppen av unga inte utgör ”ett allvarligt arbetslöshetsproblem”.
 • Arbetslösheten bland personer födda utanför EU är fortfarande över 20 procent – en siffra den har befunnit sig på sedan den ekonomiska krisen inleddes 2008.
  Den sjönk heller inte under 2010–2011 när ekonomin såg ljusare ut.
  Regeringen säger nu att långtidsarbetslösheten i gruppen utrikes födda troligtvis kommer att fortsätta att växa de kommande två åren. (Diagram 10.14)
 • Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har fullkomligen exploderat sedan 2008.
  2008 var det 40 000 personer med funktionsnedsättning som var inskrivna på Arbetsförmedlingen. 2013 var den siffran 70 000 personer.
 • Sedan 2010 har antalet sjukfall ökat. En viktig förklaring är att personer som tidigare har utförsäkrats återvänder till sjukförsäkringen. Samtidigt har antalet personer som får sjuk- och aktivitetsersättning minskat med över 100 000 personer och antalet personer som inte får ersättning från något trygghetssystem minskar. (Diagram 10.29)
  Regeringen påpekar själva att det är troligt att de här personerna ”har fått inkomster på annat sätt”. Många av de här personerna tvingas leva på anhöriga, får låna pengar av vänner eller får sälja av ägodelar för att på sikt kunna få socialbidrag.
 • I vårbudgetens resultaträkning för kommunerna visar prognosen ett överskott på mellan 5–7 miljoner för perioden 2013–2015. Överskottet beror på att kommunsektorns finansiella sparande förväntas vara negativt med minus 12 miljarder för 2013 och minus 15 miljarder för 2014 och 2015. (Tabell 8.1)
 • Regeringens satsning på 14 000 utbildningsplatser inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning under 2013–2014 väger inte upp de 15 000 platser som försvann då regeringen minskade det riktade anslaget till vuxenutbildningen med 600 miljoner kronor år 2007.
 • Regeringen satsar på 2 800 högskoleplatser ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar under 2013–2014. Det väger inte upp de närmare 10 000 studieplatser som försvinner under 2013 i och med att högskolornas anslag minskat med 700 miljoner. Utbildningsplatserna är dessutom så dyra att högskolorna får kompensera genom att minska antalet platser på fristående utbildningar.

Har du förslag på fler siffror som du tycker att vi borde ta in i artikeln? Mejla Yonna Waltersson eller Maria Carlsson.