skatteflykt Skatteverket presenterade idag ett förslag om att personer som flyttar ut från Sverige ska deklarera sina tillgångar för skatt om vinsten är mer än 100 000 kronor. Finansminister Magdalena Andersson (S) är positiv.

Det senaste avslöjandet om hur rika personer gömmer skatt i skatteparadis, den så kallade Paradisläckan, har satt fokus på att skärpa lagar som kan förhindra skatteflykt. På EU-nivå pågår flera sådan försök.

Nu har Skatteverket lämnat ett förslag till regeringen som ska göra det svårare att ta med sig kapital utomlands utan att skatta för det. Det går ut på att personer som har bott i Sverige i minst fem år under den senaste tioårsperioden, och som har tillgångar som väntas ge en vinst på minst 100 000 kronor när de säljs, ska skatta för dem.

I praktiken innebär det att personer som ska flytta från Sverige ska ta upp sina tillgångar för skatt, men i praktiken kommer de flesta att få uppskov på beskattning till dess att tillgångarna säljs.

Finansminister Magdalena Andersson (S) välkomnar förslaget och vill gärna att det genomförs så snart som möjligt

– Jag tycker det är ett intressant förslag om det kan göra att fler av de människor som flyttar utomlands i syfte att undvika skatt, kan komma att betala skatt i Sverige, säger Magdalena Andersson till Sveriges Radio Ekot.

Skatteverket bedömer att förslaget kan ge omkring en miljard i ökade skatteintäkter per år.

– Omkring 1 000 till 2 000 personer per år som flyttar ut bedöms ha en nettovinst över gränsbeloppet. Även om det är få som blir föremål för utflyttningsbeskattning bedömer vi att deras totala, orealiserade vinster uppgår till omkring 4 miljarder kronor per år, säger Åsa Windrot Thell, rättslig utredare på Skatteverket i ett pressmeddelande från myndigheten.

Förslaget gäller bland annat tillgångar i aktier och andelar i svenska handelsbolag. Däremot omfattas inte pengar på investeringssparkonton eller fastigheter och bostadsrätter.