Bild: Flickr/Josh Zakary
Bild: Flickr/Josh Zakary

Mindre justeringar i flyktingpolitiken efter hård kritik från remissinstanserna. »Sverige har förmodligen den bästa mottagningskapaciteten i värden«, säger Morgan Johansson.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) presenterade på onsdagseftermiddagen regeringens omarbetade lagförslag om hårdare migrationspolitik. Efter kritik från samtliga remissinstanser gör regeringen några ändringar i förslaget, men huvuddragen är desamma.

Sverige är ett fantastiskt land och har förmodligen den bästa mottagningskapaciteten i världen. Åtminstone i Europa. Men det finns gränser även för oss, sade Morgan Johansson i samband med att förslaget presenterades.

För flyktingar införs tillfälliga uppehållstillstånd på tre år, medan personer med alternativa skyddsbehov får uppehållstillstånd i 13 månader. Det är en förlängning med en månad mot det ursprungliga förslaget, så att även de med alternativa skyddsbehov omfattas av socialförsäkringssystemet.

Ett nytt undantag införs för barn med varaktigt nedsatta hälsotillstånd, som ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

– Det öppnar upp för de mest ömmande fallen, sade Morgan Johansson.

De migranter som försörjer sig själva ska också kunna få permanent uppehållstillstånd. Men förslaget har kritiserats för att det kan leda till att unga nyanlända slutar studera och i stället söker jobb för att få stanna. Regeringen inför därför en åldersgräns för permanenta uppehållstillstånd på 25 år.

– Är du yngre måste du i stället gå färdigt din gymnasieutbildning, sedan ska du få en ärlig chans att komma in på arbetsmarknaden, sade Morgan Johansson.

Under studietiden ska de unga få tillfälligt uppehållstillstånd, men exakt hur detta ska utformas kommer att utredas ytterligare.

Regeringen ändrar också något i reglerna för anhöriginvandring. Enligt det ursprungliga förslaget skulle bara flyktingar ha rätt att ta hit sina anhöriga, inte personer med alternativa skyddsbehov. Detta kommer fortfarande att gälla som regel, men skyddsbehövande ska kunna få sina fall prövade i domstol.

– Det innebär inte att de får automatiskt rätt till anhöriginvandring, men det är en ventil, sade Morgan Johansson.

Både flyktingar och skyddsbehövande kommer däremot bara kunna ta hit sin kärnfamilj, det vill säga make/maka samt barn/föräldrar.