Vid en reaktor i Tsuruga på den japanska västkusten har förhöjda nivåer av strålning uppmätts. Ägaren till kärnkraftverket är Tepco, samma ägare som till det havererade Fukushima. I samband med kärnkraftsolyckan i Fukushima fick Tepco skarp kritik för säkerhetsarbetet. Efter olyckan rapporterades om bristande och felaktig information från Tepco

Vad som har lett till den förhöjda strålningen framgår inte. Personalstyrkan vid kraftverket ska öka, för att minska den mängd strålning som de anställda utsätts för.