Bild: Riksbanken.
Bild: Riksbanken.

Konkurrens från privata utförare gör inte kommunala verksamheter mer effektiva, visar ny ESO-rapport.

Andelen privata utförare inom välfärdssektorn har vuxit stadigt sedan mitten av 1990-talet. En fråga som lyfts fram i debatten är huruvida de privata utförarna medför en högre effektivitet genom att den kommunala verksamheten utsätts för konkurrens.

Nu slår en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentligt ekonomi, ESO, fast att det inte finns något entydigt samband mellan effektiviteten i de kommunalt drivna verksamheterna och förekomsten av privata alternativ inom skola och omsorg.

Inom gymnasieskolan visar det sig till och med att ju större andel av eleverna som går i fristående skolor, desto mindre effektiva är de kommunala skolorna.

– Det vi har gjort är att beräkna den kommunala verksamheten effektivitet och kollat om det finns något samband mellan effektiviteten och hur mycket privat verksamhet en kommun har. Och resultaten visar på en blandad bild. Vi ser inget samband alls i grundskolan, ett visst negativt samband när det gäller gymnasieskolan och ett svagt positivt samband när det gäller äldreomsorgen, säger Anders Norrlid, en av rapportförfattarna.

Varför kommunala gymnasieskolor blir mindre effektiva ju fler elever som går i friskolor vet man inte.

– Det är inget vi grävt djupare i. Men vi kan se att när verksamhetsvolymerna krymper, det vill säga att färre elever söker sig till en skola, då tenderar också produktiviteten att gå ner. Vilket skulle kunna vara en förklaring om många elever går från kommunal skola till privat, säger Anders Norrlid.