Torbjörn Johansson, LO, Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv och Mathias Åström, Lärarförbundet.

Las-förhandlingar Efter konflikter och avhopp från flera LO-förbund har nu de tre parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv lyckats enas om en avsiktsförklaring inför fortsatta förhandlingar.

 Förra veckan meddelade fem LO-förbund att de lämnar förhandlingarna som rör anställningsskydd och omställning, och som intensifierats sedan januariavtalet hotat med lagstiftning om parterna inte kommer överens.

Orsaken var framför allt att ett utkast till avsiktsförklaring som visade att man tänkte ändra kravet på saklig grund för uppsägning i Lagen om anställningsskydd, Las. Dessutom, menade de fem förbunden, hade LO centralt hemlighållit förhandlingarnas gång och sagt nej när förbunden ville ha några egna representanter vid förhandlingsbordet.

Lärarnas riksförbund, som tillhör Saco, deklarerar att de lämnar förhandlingarna inom PTK, och Lärarförbundet var också väldigt kritiska till förhandlingarna öppnade för att ta bort saklig grund ur Las.

I dag, efter att bland andra PTK suttit i ytterligare interna förhandlingar, kunde parterna gå ut med en gemensam avsiktsförklaring. De tre parterna börjar dokumentet med att slå fast att var och en av dem har krav i förhandlingarna, varav flera »står i motsatsförhållande mot varandra« och att »det råder starka meningsmotsättningar mellan Parterna i vissa delar kring hur arbetsmarknadens regelverk bör förändras.«

Avtiksförklaringen som man ändå har enats om bygger på tre huvudområden som parterna identifierat:

*Anställningsskyddsregler

*Omställningssystemet

*Arbetslöshetsförsäkringssystemet.

När det gäller Las ska lagen ändras på så sätt som »ska öka arbetsgivarnas möjligheter att ha rätt bemanning, öka förutsägbarheten för både arbetsgivare och anställda kring hur en anställning kan avslutas och vilka kostnader som kan vara förknippade därmed.« Däremot ska det nya regelverket vara rätssäkert och inte innebära »fri uppsägningsrätt«för arbetsgivarna.

Allmän visstid ska ersättas, och tillsvidareanställning stärkas i förhållande till andra anställnings- och anlitande former, står det vidare.

Vad gäller omställning finns flera, ganska omfattande punkter beskrivna i dokumentet. Det handlar om att stärka rätten till kompetensutveckling för arbetstagare både under och efter en anställning, bland annat med hjälp av statlig finansiering. Ett bättre omställningssystem ska också utvecklas för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal.

Punkten som rör arbetslöshetsförsäkringen är kortare än de övriga ämnena. Där står på fyra rader att man ska arbeta för att ersätta dagens statligt finansierade system med en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

Förhandlingarna mellan LO, PTK och svenskt Näringsliv sätts på paus från nu och fram till 1 augusti nästa år, för att ge utrymme åt avtalsrörelsen. Däremot tillsätts tre arbetsgrupper, som ska arbeta med vart och ett av ovannämnda tre huvudområden. Det handlar om Erland Olauson, Cecilia Fahlberg och Anders Ferbe.

Enligt avsiktsförklaringen ska en överenskommelse ha nåtts senast sista september 2020, och den kommer att kräva lagändringar.

Inom PTK röstade Vårdförbundet och Lärarförbundet nej till avsiktsförklaringen inom PTK. Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet säger att de inte är »begeistrade« över att avsiktsförklaringen säger att man ska ändra saklig grund.

– Vad det handlar om är att hitta fler situationer där du kan kvala in för att bli den som blir uppsagd. Det är ett sluttande plan att ge sig in i det här, och det finns inga kompensationer som är värda det här, säger Mathias Åström.

Eftersom las rör lagstiftning och mycket av de övriga delarna i avsiktsförklaringen snarare handlar om överenskommelser mellan parterna, menar han att det är ett betydligt större steg att ändra saklig grund än att genomföra andra förändringar som anses kompensera för det.

Han vill däremot inte kommentera andra TCO-förbunds bevekelsegrunder för att vilja ändra saklig grund, och säger att diskussionerna inom PTK-gruppen varit bra. Att Lärarförbundet inte ställer sig bakom avsiktsförklaringen nu, betyder inte heller att man på något sätt lämnar eller ställer sig utanför de fortsatta förhandlingarna.

– Vi har ett bra samtal inom PTK, och det i sig är inte konstigt att man kan hamna i olika ståndpunkter. Vi säger nej till den här avsiktsförklaringen, men diskussionerna går vidare och vi har gott hopp om att vi ska kunna landa ett avtal på sikt som faktiskt inte rör det som är saklig grund. Just nu är det ett väldigt hårt tryck från arbetsgivarsidan att få till det, säger Mathias Åström.