Endast mellan 20 och 30 procent av kommunerna erbjuder akademisk eller yrkesinriktad SFI – trots dokumenterat bättre jobbchanser.

Statskontoret konstaterade i en utvärdering från 2009 att yrkesinriktad Svenska för invandrare, SFI, ger bättre studieresultat och innebär att deltagarna snabbare kommer i jobb. Men i flera län, till exempel Jämtlands, Kalmars och Norrbottens län erbjuds få eller inga sådana utbildningar enligt en enkätstudie som länsstyrelserna gjort och som Ekot tagit del av.

Totalt är det bara mellan 20 respektive 30 procent av landets kommuner som erbjuder akademisk respektive yrkesinriktad SFI, enligt Ekot.