Bilder på skateboard och två ben på den som åker på den. och bild på flickas halva ansikte och överkropp, har hörlurar runt halsen och långt brunt hår.
Bilder: Pixabay

socialförsäkringen En ny rapport från Försäkringskassan visar att många 18-åringar som har rätt till underhållsstöd inte känner till det. Det är ytterligare ett exempel på att myndigheten inte når ut med information till de som behöver det.

 Vid 18 års ålder får bara hälften så många unga underhållsstöd, jämfört med de som hade underhållsstöd vid 17 års ålder. Det handlar om runt 4 000 unga som går miste om pengar de har rätt till.

I en enkätundersökning har Försäkringskassans analysavdelning försökt ta reda på varför så många som har rätt till bidrag inte utnyttjar det.

– Den största orsaken är okunskap, man känner inte till att man har rätt till underhållsstöd efter 18 år. De unga kan också tycka synd om den förälder som är betalningsansvarig, oftast pappan, och därför inte vilja be den om pengar, säger Anna Falkenberg, som är en av rapportförfattarna på Försäkringskassans avdelning för analys och prognos.

Det handlar om 2 075 kronor i månaden som varje ung hemmaboende person går miste om ifall man missar rätten till underhållsstöd. Hushållen det handlar om består ofta av ensamstående och utlandsfödda föräldrar med barn, som i högre utsträckning har sjukersättning och mer sällan arbetar jämfört med andra familjer. Därför kan uteblivet underhållsstöd innebära en kraftig ekonomisk försämring.

I värsta fall kan det enligt Försäkringskassan leda till att de här ungdomarna börjar arbeta istället för att gå klart skolan, för att klara ekonomin hemma.

– Det är mer en spekulation från vår sida. Runt 98 procent av de här ungdomarna jobbar extra och det kan ju göra att man avstår svårare studier, som den svåra matten eller språk, och att man får sämre betyg, säger Anna Falkenberg.

Det som gör att en förändring ofta sker vid 18 års ålder är att det då blir barnet självt, istället för föräldern som man bor hos, som blir betalningsmottagare. Sedan några år tillbaka ska stödet i första hand komma direkt från den andra föräldern, och inte gå via Försäkringskassan, vilket kan göra situationen komplicerad, menar Anna Falkenberg.

– Bekymret är att barnet blir en motpart till sin pappa, som det ofta är, säger hon.

Innan regeländringen att föräldrarna själva ska sköta betalningar av underhållsstöd – utan Försäkringskassan som mellanhand – brukade myndigheten skicka ut ett informationsbrev om fortsatt rätt till underhållsstöd i samband med barns 18-årsdag.

Men sedan slutet av 2016 skickas inte längre sådana brev. Orsaken är att Försäkringskassan efter regeländringen anser att sådana brev kan väcka förvirring eller spä på konflikter i vissa familjer, och att man inte kan skilja ut de här familjerna från andra för att kunna anpassa informationen som går ut.

Vad spelar det för roll om man fick brev eller inte hem för om man sökte underhållsstöd?

– Många av unga födda 1999 som vi tillfrågat i enkäten har inte ens sett brevet som de fått. Men de unga som är födda året efter – år 2000 – fick inte brevet, och det året gick underhållsstödet ned väldigt mycket, så det verkar ändå som att brevet har en viss betydelse, säger Anna Falkenberg.

Analysavdelningen har funderat på hur de kan nå fler unga genom andra informationskanaler, och förslag håller på att tas fram inom en annan del av Försäkringskassan. Några tankar är att information om underhållsstöd kan ges i samverkan med CSN eller vid besked om gymnasieantagningen. Men det handlar också om att nå de betalningsskyldiga föräldrarna med information, säger Anna Falkenberg.

Förlängt underhållsstöd är bara ett av de bidrag som underanvänds. Nyligen visade en granskning från Riksrevisionen att 170 000 pensionärer gick miste om bostadstillägg som de har rätt till. Det här är ett stort problem, enligt Anna Falkenberg.

– Försäkringskassan har informationsskyldighet och att olika bidrag inte används är egentligen lika mycket fel som de felaktiga utbetalningar som vi håller på mycket med, säger hon.

Just att fokus under senare år har hamnat mycket på att granska fusk med bidrag är också orsaken till att ljuset har satts på motsatsen; de bidrag som inte utbetalas.

– Vi har fått ett oerhört fokus på felaktiga utbetalningar, och i och med det har vi också börjat titta på den här typen av fel.