Barn får inte så mycket underhåll som de borde ha. Bild t v: Vesa Reijonen/Flickr

UNDERHÅLL Fler barn skulle få högre underhåll. Det var ett av målen med de nya reglerna för stödet. Men bara hälften av föräldrarna har kommit överens om underhållet, och nästan inga barn får mer pengar än förut, visar en första utvärdering.

Tanken med de nya underhållsreglerna var att föräldrarna själva ska ta ansvar för att underhåll betalas ut, och att bidragsnivåerna skulle höjas med hjälp av information från Försäkringskassan om hur man kan räkna ut lämpliga nivåer i förhållande till inkomst och barnets ålder.

En tidigare utredning har visat att 40 procent av alla barn skulle få mer i underhållsbidrag om man tar hänsyn till den betalande förälderns inkomst.

Men i en första enkätundersökning om de nya reglerna som Försäkringskassan gjort tillsammans med Kantar SIFO visar det sig att förhoppningen om mer pengar till barnen inte har uppfyllts. 80 procent av föräldrarna svarar att nivån på underhållsbidraget är oförändrad jämfört med tidigare, och drygt 11 procent uppger att mindre eller inga pengar betalas ut.

De nya underhållsreglerna innebär att särboende föräldrar där den bidragsskyldige föräldern har skött sina inbetalningar till Försäkringskassan i tid under sex månader, ska förlora rätten till underhållsstöd. Det innebär att de själva ska ta över ansvaret från Försäkringskassan för att föra över pengar.

Utvärderingen visar att det finns en stor skillnad mellan de bidragsskyldiga föräldrarna och boföräldrarna (de som barnet bor hos) i hur man upplever de nya reglerna.

De bidragsskyldiga föräldrarna är genomgående mer positiva till hur reglerna har fallit ut än boföräldrarna. Exempelvis uppger de i högre grad att de är nöjda med överenskommelsen och vägen fram till den (46,3 procent), medan bara 27 procent av boföräldrarna svarar ja på samma fråga.

Bilden av den konkreta verkligheten skiljer sig också åt mellan de två grupperna; drygt 10 procent av de bidragsskyldiga föräldrarna svarar att de nu betalar mer i underhåll än tidigare medan bara 1,7 procent av boföräldrarna säger sig ta emot mer pengar.

  • Nästan 10 procent av boföräldrarna uppger att inga pengar alls betalas ut till dem efter att underhållsstödet upphörde. Andel betalande föräldrar som uppger samma sak är 4,3 procent.
  • 6 procent av boföräldrarna säger att mindre pengar betalas ut efter de nya reglerna, medan bara 1,6 procent av de betalande föräldrar har samma bild av läget.
Tabell: Försäkringskassan
Tabell: Försäkringskassan

 

Alexandra Wallin är chef för avdelningen barn och familj på Försäkringskassan som ansvarar för underhållsfrågor. Hon säger att det är för tidigt att dra några slutsatser om regeländringarna baserat på den här första utvärderingen, men tycker att det stora problemet som undersökningen visar är att nivån på underhållsstöd, i dag 1 573 kronor, fortfarande är normerande för underhållsbidraget.

– Vi ser det som en första indikation, men undersökningen tyder ju på att vi inte har kommit hela vägen den första tiden. Alla föräldrar ska ha nåtts av rätt information, men systemet för att beräkna underhåll förutsätter ju att föräldrarna delar med sig av sina inkomster och kostnader till varandra, säger Alexandra Wallin.

Att alla föräldrar ska betala underhåll på den nivå de har ekonomi till är svårt att uppnå, tror hon, och att så få betalar mer efter regeländringen beror egentligen inte så mycket på hur Försäkringskassan arbetar med att informera och erbjuda stöd att räkna ut rätt underhåll.

– Nej, jag kan inte se någon glasklar koppling till hur vi sköter uppdraget även om vi säkert kan förbättra oss. Vi jobbar hela tiden med att se om vi kan bli tydligare i vår information, exempelvis på webben.

Hur ser ni på att många uppger att de får mindre eller inga pengar alls?

– Om man inte får något bidrag alls är tanken att man ska höra av sig till oss igen, så att man kan hamna tillbaka i underhållsstödet, säger hon.

10 procent av föräldrarna i undersökningen svarar att de är tillbaka i underhållsstödssystemet, där betalningar sker via Försäkringskassan.

Undersökningen gjordes baserat på den grupp föräldrar som påverkades av de nya reglerna först av alla, nämligen i november förra året. Det handlar om 1 166 bidragsskyldiga föräldrar och 1 206 boföräldrar. Av dem har 42 procent svarat på enkäten, men fördelningen av vilka som svarat bedöms vara hyfsat representativ för gruppen i stort.

De nya underhållsreglerna trädde i kraft 1 april 2016, och Dagens Arena har tidigare rapporterat att många föräldrar överklagar beslut om att lämna Försäkringskassan.