Året innan Storbritannien spelade en viktig roll i Irakinvasionen förde landets dåvarande regering en diskussion med världens stora oljeföretag om hur det skulle vara möjligt att exploatera Iraks oljereserver. Det framkommer i regeringsdokument som väcker frågetecken kring Storbritanniens inblandning i kriget.

Fem månader innan Irakinvasionen sa dåvarande handelsminister, Elisabeth Symons, till Storbritanniens stora energibolag att de skulle bli tilldelade en stor andel av Iraks omfattande oljereserv som en belöning för Tony Blairs stöd till den amerikanska planen att störta Saddam Husseins regim.