OECD har länge uttryck stöd för den Toryledda brittiska regeringens kraftiga besparingar. Syftet med nedskärningarna har varit att minska budgetunderskottet, men kritiker har ihärdigt hävdat att nedskärningarna är allt för stora och kommer påverka tillväxten negativt. OECD:s chefsekonom Pier Carlo Padoan sällar sig nu till kritikerna, och menar att om tillväxten inte tar fart måste nedskärningstakten bromsas.

En talesperson för det brittiska finansdepartementet har uttalat att den brittiska regeringen fortfarande har OECD:s stöd och att regeringen varit tydlig med att “den ekonomiska återhämtningen antagligen kommer vara hoppig”.