Robert Sjunnebo, Tom Aspengren, Thomas Rolén

Försäkringskassan I Förvaltningsrätten kan du förvänta dig olika resultat när rätten till sjukpenning ska prövas, beroende på vilken domare du har.

Thomas Rolén är chef på Kammarrätten i Stockholm och enligt honom finns problemet på alla 12 förvaltningsrätterna runt om i landet. Han menar att problemet få stora konsekvenser för de som överklagar Försäkringskassans beslut om sjukpenning, som då prövas i förvaltningsrätten.

– Man skriver i domskälen på ett sådant sätt, så att vi uppfattar att man i vissa fall kräver mer bevisning än vad som vi anser är befogat. Konsekvensen kan bli att en enskild som träffar på någon som ställer högre krav har svårare att få sin förmån. Och det är naturligtvis inte bra, säger Thomas Rolén till Ekot.

Problemet har tidigare lyfts av LO-TCO-rättsskydd Robert Sjunnebo och Tom Aspengren som i en debattartikel i Dagens Arena skrev att ökat antal avslag från Försäkringskassan definitivt är  problematiskt. Ändringsfrekvensen var starkt kopplad till om den försäkrade hade ombud eller inte och antal ärenden hos LO-TCO-rättsskydd ökade med 73 procent från ena året till det andra, utan att reglerna ändrats.

Hälsopedagogen Lena Friberg är en av de som överklagat Försäkringskassans beslut om att sjukpenning inte ska beviljas.

– Ja, så får det ju inte vara. Det här är ju en domstol som ska stå själv och ska pröva våra lagar och regler som vi har. Det betyder ju att det ska vara lika. Annars är det något som är fel tänker jag, säger Lena Friberg till Ekot.

Idag släppte Riksrevisionen en ny granskningsrapport där de är kritiska till hur utredningarna av rätten till sjukpenning går till. Läkare har ofta svårt att möta de krav som Försäkringskassan ställer på läkarintyg för sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Det beror dels på att kraven i sig är otydliga, men också att det råder »otillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin och psykiatri bland primärvårdsläkare«.

Även tidsbrist bland läkarna listar Riksrevisionen som en orsak till att sjukskrivningarna blir rättsosäkra.
– En del av problemet beror på att läkarna upplever att det är oklart när ett läkarintyg anses vara tillräckligt underbyggt vid psykisk ohälsa. Läkarna har begränsad information om patientens arbetsuppgifter och arbetsvillkor och kort om tid för att bedöma arbetsförmåga, säger projektledare Tina Malmberg i ett uttalande.