TikTok Ett förbud mot den sociala plattformen TikTok diskuteras just nu i USA. Förslaget ska nu upp till senaten och skulle innebära att TikToks kinabaserade moderbolag behöver sälja sina andelar, annars kommer förbudet att antas. Dagens Arena har frågat riksdagspartierna om ett liknande förslag är aktuell i Sverige.

Socialdemokraterna

Ida Karkiainen, ordförande i Konstitutionsutskottet.

I USA diskuteras just nu ett TikTok-förbud. Bör det övervägas även i Sverige?

Är det något som senare år lärt oss är det att hoten tar sig många uttryck och det finns inget utrymme att vara passiva eller aningslösa. När vi nu ser hur USA bedömt TikTok som en säkerhetsrisk och vidtar åtgärder finns det alla anledning för oss att också undersöka frågan närmare. Här måste givetvis en bedömning göras utifrån sakkunskap och underrättelse, snarare än tyckande, men vi utesluter inte något.

Ida Karkiainen (S) och Aron Emilsson (SD). Foto: Andreas Eriksson & Riksdagen

 

Sverigedemokraterna

Aron Emilsson, ordförande i utrikesutskottet.

I USA diskuteras just nu ett TikTok-förbud. Bör det övervägas även i Sverige?

Det är inte aktuellt i nuläget, men en ordentlig riskbedömning bör göras av expertmyndigheter och ett första steg är att se till att Myndighetssverige inte har appen installerad på sina arbetstelefoner där det bedöms riskfyllt. Det är viktigt att vara vaksamma och riskmedvetna inför dagens säkerhetshot. Vi kan inte sia om framtiden, men det är viktigt att ha beredskap för att kunna fatta beslut om skarpare restriktioner gällande applikationer och digitala plattformar och utvärdera besluten i USA och andra länder.

Kristdemokraterna

Magnus Berntsson, utrikespolitisk talesperson.

I USA diskuteras just nu ett TikTok-förbud. Bör det övervägas även i Sverige?

Ett generellt förbud av en enskild app, såsom TikTok, är inte aktuellt. Däremot är detta en del av en bredare problematik där vi behöver ta frågor om säkerhet och datadelning på större allvar, i synnerhet kopplat till myndigheternas säkerhetsarbete. Vissa kommuner och regioner har själva valt att förbjuda appen på myndigheternas mobiler, och flera myndigheter, inklusive Försvarsmakten, har förbjudit det i tjänstemobiler. Detta arbete behöver accelerera i syfte att minimera myndigheternas digitala sårbarhet, och vi undersöker för närvarande på vilka sätt vi bäst kan säkerställa detta.

Amanda Lind (MP) och Magnus Berntsson (KD). Foto: Riksdagen & Kristdemokraterna

 

Miljöpartiet

Amanda Lind, ordförande i kulturutskottet.

I USA diskuteras just nu ett TikTok-förbud. Bör det övervägas även i Sverige?

Vi har inget förslag på ett förbud. Vi ser med oro på farhågorna om hur användares data hanteras, särskilt med tanke på det allvarliga säkerhetsläget just nu i världen. Känsliga uppgifter kan hamna i fel händer och det vill vi ju försöka förhindra. Samtidigt vet vi att väldigt många använder Tiktok.

Vänsterpartiet 

Jessica Wetterling, riksdagsledamot i konstitutionsutskottet.

I USA diskuteras just nu ett TikTok-förbud. Bör det övervägas även i Sverige?

Vi tror inte på att förbjuda vissa typer av appar, men eventuella rekommendationer från myndigheter behöver tas in i bedömningen av vad som är bästa hanteringen. Det är en säkerhetsfråga som bör tas på allvar att appar samlar in en stor mängd personlig data. Detta gäller speciellt appar som är kopplade till diktaturer eller auktoritära stater. EU:s lagstiftning kring GDPR är ett bra första steg för ökad reglering.

Helena Gellerman (L) och Jessica Wetterling (V). Foto: Liberalerna & Vänsterpartiet

 

Liberalerna

Helena Gellerman, digitaliseringspolitisk talesperson.

I USA diskuteras just nu ett TikTok-förbud. Bör det övervägas även i Sverige?

Liberalerna har inte tagit ställning till ett generellt förbud mot TikTok, men anser att anställda i offentliga myndigheter, kommuner och regioner inte ska tillåtas ladda ner appen i sina tjänstetelefoner och I-pads. Detta på grund av säkerhetsskäl och det kinesiska ägandet.

Moderaterna 

I USA diskuteras just nu ett TikTok-förbud. Bör det övervägas även i Sverige?

Det finns en rad principiella invändningar mot att förbjuda en enskild kanal i sociala medier. Dessutom är det svårt att se hur ett nationellt förbud skulle se ut, exakt vad är det som skulle förbjudas och hur skulle förbudet kontrolleras?

Centerpartiet

I USA diskuteras just nu ett TikTok-förbud. Bör det övervägas även i Sverige?

Appen i sig är inte problemet och bör inte förbjudas. Däremot behöver myndigheter i Sverige och EU se till att appens ägare följer de lagar och regler som finns i Sverige och EU om dataskydd och skydd av personuppgifter. Till dess är det bra att företag och myndigheter överväger om det är säkert att appen tillåts på deras it-enheter, exempelvis de anställas mobiler.