Annika Fredén, lektor i statsvetenskap. Bild: Lunds universitet

valet 2018 Det är inte ett utan flera partier som har riskerat att hamna under spärren detta val, nu senast Miljöpartiet. Att det politiska läget är så oklart utan tydliga block kan göra väljare mindre benägna att taktikrösta, men det kan också öka valdeltagandet generellt. 

 – Det ser ut som att förtidsröstningen ökar även det här valet, och valdeltagandet kommer nog också att öka något. Jag tror att det polariserade politiska klimatet också kan ge ett ökat valdeltagande, säger Stefan Dahlberg, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Man brukar tala om en jämnt lopp-hypotes, som innebär att om valutgången är osäker verkar det mer mobiliserande på väljarna än om utgången tycks given, säger han.

– Man kan tänka sig att missnöjesröstande grupper som annars är svårmobiliserade kan gå och rösta lite högre utsträckning. Men det är svårt att säga för SD tar väljare från alla partier nu, säger Stefan Dahlberg.

Det osäkra läget med regeringsbildningen, och med flera partier som kan tänkas behöva stödröster, kan också öppna för att väljare undviker taktikröstning.

– Det är så komplicerat läge nu så då kan det vara så att man som väljare tar det parti man vill rösta på eftersom man ändå inte vet vad resultatet blir av en viss röst, säger Annika Fredén, valforskare och lektor i statsvetenskap vid Karlstad universitet.

Enligt bland annat Aftonbladet och DN har Miljöpartiet börjat oroa sig för att inte klara fyraprocents-spärren, vilket fått partiet att lägga om sin plan.

– Vi vill säkra att alla ser att det är en oerhörd skillnad om man röstar på MP eller inte. Mätningarna pendlar strax över sex och under fyra procent, säger Gustav Fridolin till DN men förnekar att det skulle handla om en krisplan.

Annika Fredén, valforskare och lektor i statsvetenskap vid Karlstad universitet, säger att Miljöpartiets väljare visat sig vara de som är mest osäkra, enligt en Sifo-undersökning beställd av SvD som hon själv kommenterade i tidningen.

– Det är intressant att Miljöpartiet själva går ut och säger att de inte känner sig säkra. Det stämmer att MP är det parti som överskattats mest i mätningarna under de senaste valen. Men man får också komma ihåg att förra valet kom de från en högre nivå i EU-valet medan de nu kommer från en lägre nivå, så det är svårt att säga, säger Annika Fredén.

Huruvida en signal till väljarna om att man ligger risigt till lockar röster eller avskräcker väljare är inte heller lätt att veta.

– Om de vill locka taktikröstande väljare från andra partier så ökar chansen om man är allierad med andra partier. Men både S och MP är ju beroende av ökat stöd, de har båda tappat väljare under tiden i regering

– MP måste mobilisera sina väljare nu, kanske snarare än att vänta sig att få stödröster av S-väljare. Miljöpartiet har en stor potential, säger Annika Fredén.

Hon påpekar också att MP i sitt valmanifest nästan helt undviker frågan om regeringsbildning och istället har fokuserat på sin politik.

– Att öppna upp mot de borgerliga hade kunnat vara en annan väg – de har mest fokuserat på klimatet, säger hon.

När det gäller Kristdemokraterna har de spurtat så mycket under de senaste veckorna att många räknar med att risken att inte nå spärren är borta för partiet.

– De ser ut att båda ha vunnit mycket taktikröster, men också haft en egen effekt. Ebba Busch Thor har tydligt gått i opposition mot nuvarande regering vilket har gynnat dem. Men jag har sett i min forskning att om man ligger långt över spärren så försvinner vissa stödröster och det kan bli riskabelt, säger Annika Fredén.

Ett annat parti som vädjar om stödröster är Feministiskt initiativ, som har haft det betydligt motigare inför detta valet än det förra.

– Jag har undersökt hur man förhåller sig till underdog-partier. Ofta röstar väljare på dem en gång, men om det inte ger den utdelning man förväntat sig är sannolikheten stor att man byter i nästa val, säger Annika Fredén.

Förra gången var Fi starka bland unga väljare, och nu går samma grupp till C istället, säger hon.

Hur har Centerpartiet lyckats ta Fi:s plats? Det är ganska olika partier

– Det är väl partier med en stark egen profil, och att de frontas av en stark ung kvinna är nog viktigt.