Psykisk ohälsa bland unga ökar. Samtidigt har kostnaden för elevvård i Stockholm stad minskat och andelen specialpedagoger likaså. – Den politiska majoriteten har snålat, säger Emilia Bjuggren (S).

Den psykiska ohälsan bland Sveriges unga är hög, särskilt bland tjejerna. En fjärdedel av tjejerna i årskurs 9 anger att de ”ofta känner att de duger ingenting till”. Samma siffra för killarna är runt 10 procent, enligt Stockholm stads årliga elevhälsorapport. Samtidigt har kostnaderna för elevvården i Stockholm stad minskat med 500 kronor per elev och år mellan 2006 och 2012, medan de i beräkningar för hela riket har ökat med samma summa.

– Den politiska majoriteten i Stockholm stad har snålat helt enkelt. Eftersom eleverna inte mår bättre kan inte de minskade kostnaderna bero på bättre effektivitet. Det är märkligt att det inte gjorts fler satsningar på att få fler specialpedagoger till grundskolorna, säger oppositionsborgarråd Emilia Bjuggren(S).

Även andelen lärare med specialpedagogisk utbildning har minskat. År 2006 hade 7 procent av lärarna i stadens kommunala skolor en specialpedagogisk examen, samma siffra för år 2012 är 5,6 procent. Och än lägre siffror kan vara att vänta. TT rapporterade i juni att 57 procent av Stockholms specialpedagoger är över 55 år, och kommer därmed att gå i pension inom de närmaste tio åren. En satsning på 3000 nya lärar- och specialpedagogstjänster i Stockholm till 2018 är ett av Socialdemokraternas förslag för att dämpa den kommande krisen.

– Vi behöver fler vuxna i skolorna generellt, kuratorer, sjuksköterskor, specialpedagoger och andra stödfunktioner. Lärarna måste få vara lärare. Men för att minska den psykiska ohälsan behöver skolan mer resurser och landstinget och länsstyrelsen i Stockholm nya arbetsmetoder för att fånga upp unga med psykisk ohälsa, säger Bjuggren.

Inom friskolorna ligger andelen specialpedagoger på runt 2,6 procent, en låg nivå i jämförelse med de kommunala skolorna. Emilia Bjuggren menar att specialpedagogiken troligtvis behöver stärkas upp på många skolor.

– Som kommun kan vi bara ställa krav på att de kommunala skolorna uppnår kvalitetskraven, sedan får vi vädja till lagstiftande församling att de ställer tydliga krav på vad man behöver för att få bedriva skola, säger Bjuggren.