Befolkningskoncentration i Sverige 1860-2010. Bild: SNS
Befolkningskoncentration i Sverige 1860-2010. Bild: SNS

De regionala klyftorna ökar och ojämlikheten är tillbaka på 30-talets nivå, enligt en ny rapport från SNS. 

Sedan 80-talet ökar den regionala ojämlikheten i Sverige, både när det gäller befolkningstäthet och BNP per capita, framför allt på grund av att Stockholmsregionen drar ifrån. Det framkommer i en ny rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS.

Avfolkning i vissa regioner är visserligen inget nytt men trenden sedan 30 år tillbaka – med en kombination av avfolkning och minskad BNP per capita – är historiskt sett unik i Sverige.

– Därmed hotar avfolkningen möjligheterna till tillväxt. Den här kombinerade trenden är mer allvarlig, säger Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet som skrivit rapporten. 

Under de senaste 40 åren har befolkningen sjunkit i nästan hälften av landets kommuner. Något som försvårar upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner som skola, sjukvård och polis. Dessutom kan mindre kommuner få svårt att rekrytera och behålla kompetens. 

Därmed har vi fått ett nytt slags regionalt utanförskap som riskerar att hota sammanhållningen i samhället.

– I och med att vi har ett tillväxtfokus i politiken upplever många regioner att de borde ha tillväxt. De regioner som inte har tillväxt kan känna sig hotade, säger Kerstin Enflo. 

För att lösa situationen måste man skapa förutsättningar för alla regioner och kommuner att växa. Men det kommer också behövas allt fler omfördelande system, enligt Kerstin Enflo. 

– När Stockholms står för en så stor del av BNP-tillväxten så kan det vara rimligt att en viss del går tillbaka till regioner som har större omställningskostnader på grund av avfolkning