Nicklas Mårtensson, ordförande på Funktionsrätt Sverige, Anna Tenje (M), Äldre- och Socialförsäkringsminister och Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot. Foto: Funktionsrätt / Kristian Pohl AB, Regeringskansliet / Riksdagen

Sjukförsäkringen Reaktionerna på att regeringens utredning kommer att föreslå en återgång till en mer restriktiv sjukförsäkring har varit många. Dagens Arena har pratat med Socialdemokraterna och Funktionsrätt Sverige om hur de ser på utredningens förslag. 

Det pågår just nu en utredning som ser över de ändringar av sjukförsäkringssystemet som gjordes 2021–2022. Dagens Arena kunde under torsdagen avslöja att utredarna kommer att föreslå att de ändringarna ska tas bort. 

Åsa Eriksson sitter i riksdagen för Socialdemokraterna och är ledamot i socialförsäkringsutskottet. Hon säger att Socialdemokraterna är helt emot förslagen och menar att de kämpade länge för att få igenom ändringarna. Den största skillnaden 2021 års lagändringar gjorde var enligt Åsa Eriksson att Försäkringskassan inte längre kunde mäta en persons arbetsförmåga mot ett ”normalt förekommande arbete”, utan istället en ”anvisad yrkesgrupp”. 

– Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att alla som kan arbeta ska arbeta, att allas arbetsförmåga ska tas tillvara. Men det ska vara på ett sätt som är rimligt, arbetsförmågan ska inte ställas mot ett fiktivt jobb. Man lämnar folk i fattigdom och det gör ingen frisk, säger Åsa Eriksson. 

Hon menar att förslagen inte är värdiga en välfärdsstat som Sverige. 

– Vi behöver en rättvis och fungerande sjukförsäkring. Vi vet att om man tar bort de förbättringar vi satte in kommer folk som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom inte få rätt till sjukpenning. Det kommer att slå stenhårt mot människor i långvarig sjukdom, säger Åsa Eriksson. 

Stressar sig tillbaka till arbetslivet”

Nicklas Mårtensson är ordförande på Funktionsrätt Sverige och menar att utredningens förslag är oroväckande. 

– Ansvaret hamnar på den enskilda att återhämta sig snabbt, snarare än att vi skapar goda förutsättningar för rehabilitering. Det är också bara en kortsiktig lösning om man stressar sig tillbaka till arbetslivet. Risken blir att man blir sjuk igen när man går tillbaka innan man är helt frisk, säger Nicklas Mårtensson.

Han menar vidare att gränsen på 180 dagar skapar mycket stress för den sjukskrivne, både fysiskt och psykiskt. 

– Det är ett problem när vårt system inte är upplagt så att vi kan stötta de som är sjuka, att målet istället är att få ut folk ur systemet. Och det här är ju bara en del av problemet. För att rehabilitering ska fungera måste olika parter stötta den som är på väg tillbaka. Det måste skapas bättre arbetsplatser anpassade för de som har varit sjukskrivna, säger Nicklas Mårtensson.

Ministern vill inte kommentera än

Socialförsäkringsminister Anna Tenje uppger till Dagens Arena att hon inte vill kommentera förslagen i utredningen innan de presenterats.

– Regeringen har ännu inte tagit del av utredningens förslag och jag vill inte föregripa överlämningen. I direktiven framgår att utredaren får lämna författningsförslag om det bedöms att det finns ett behov av det. Min förhoppning är att den kommer tillföra viktig kunskap i en fråga som har stor betydelse för många människor. Nu är det viktigt att utredningen får avsluta sitt arbete.

Ministerns pressekreterare tillägger att tid för överlämnandet av utredningen har bestämts till 2 april, alltså en månad senare än vad man tidigare uppgett.