Susanna Gideonsson och Therese Svanström är kritiska till utredningens förslag om sjukförsäkringen. Foto: LO/Försäkringskassan/Eva Edsjö

Sjukförsäkringen Förslagen i den utredning om sjukförsäkringen som presenterades på tisdagen är en återgång till de gamla reglerna som gällde 2019. Alla de tre fackliga centralorganisationerna är kritiska. 

I dag presenterades resultaten av den statliga utredning som tittat på effekten av förändringarna i sjukförsäkringen. Förändringarna som drevs igenom av den förra regeringen 2021–2022 innebar bland annat att den skarpa gränsen vid 180 dagar mjukades upp och att handläggaren vid utförsäkring var tvungen att ge ett konkret exempel på vilket arbete den sjukskrivne kan arbeta med.

Som Dagens Arena kunde avslöja redan i februari i år så har utredningens syfte varit att ge förslag som syftar till att sjukförsäkringssystemet i stort ska återgå till 2019 års regelverk. Något som nu bekräftas av utredaren Per Johansson.

– Det här är en tillbakagång till det gamla, sade han under en pressträff på tisdagen.

Slarvigt och ignorant

LO är kritiska till utredningens förslag.

– Det är ett stort misstag att ignorera seriösa granskningar. Försäkringskassan har sett att fler sjukskrivna går tillbaka till sin arbetsgivare med dagens regler. Riksrevisionen har en pågående granskning som utredningen väljer att inte vänta in. Det är slarvigt och ignorant mot dessa utredningar att bortse från fakta, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande.

Hon menar att det är ett stort misstag att gå tillbaka till de gamla reglerna.

– Vi minns alla berättelserna om cancersjuka som blev utan ersättning och hur sjukas arbetsförmåga bedömdes mot jobb som inte fanns. Det var en ovärdig modell med outhärdliga mänskliga konsekvenser.

TCO kritiska

TCO:s ordförande Therese Svanström är också kritisk. På den sociala plattformen X skriver hon följande om utredarens förslag:

Även från den tredje fackliga centralorganisationen är man kritisk.

– Utredaren säger sig inte vilja ta individuella hänsyn men det är precis det vi vill. Nu måste politiken återföra frågan till hur sjukförsäkringen bör fungera för enskilda människor. Om fler ska kunna få en hållbar återgång i arbete efter en sjukskrivning, innebär det något längre sjukskrivningar. Det kan inte vara ett argument för att dra tillbaka viktiga genomförda reformer, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Sacos ordförande Göran Arrius. Foto: Knut Capra Pedersen

 

Men utredaren håller inte med.

– Det finns stark evidens för att åtgärder som i vid mening syftar till att kontrollera den försäkrades rätt till ersättning leder till lägre sjukfrånvaro och en högre arbetsåtergång. På samma sätt har karens och en låg snarare än en hög ersättningsnivå en dämpande inverkan på sjukfrånvaron, säger Per Johansson.

Utredaren vill också att en bortre gräns för att få sjukersättning, det som kallas för stupstocken av kritikerna, ska återinföras.

Utredningen ska nu skickas ut på remiss.