Den skatt som staten förlorar varje år beräknas till 133 miljarder kronor. Den stora delen av de 133 miljarderna är avsiktligt fusk, enligt Skatteverket.

Åtgärderna mot skattefusk i 2007 års budget konstaterade att en effektivare skattekontroll bidrar till en ökad legitimitet för skattesystemet. Men sedan dess har ny lagstiftning försvårat Skatteverkets arbete att få in pengar till statskassan.

Exempel förändrade momsregler, nya regler för egenföretagare, slopad revisionsplikt för de minsta aktiebolagen.

Enligt Skatteverket skulle också flera enkla åtgärder kunna minska skattefusket. Dessa har inte genomförts.

Ett exempel är större möjligheter för Skatteverket att göra oanmälda besök, individuella arbetsgivaravgifter, förtryckta inköpspris på aktierna i deklarationen eller att avdrag för arbetsresor ska grundas på avståndet mellan arbetet och bostaden.

I mars i år lämnade Skatteverket in en handlingsplan till Skatteutskottet. Där stod att verket ”haft otillräckliga förutsättningar att minska skattefelet”.

Fel för 22 skattemiljarder begärs in varje år. Målet är, trots myndighetens dåliga ekonomi, att få in tre gånger så mycket. Men i stället för de extra 400 miljoner som Skatteverket bett om för att klara verksamheten, gav regeringen hälften i den senaste budgeten. Nu måste mellan 50 och 100 anställda bort nästa år.

Läs hela vår granskning av skattefusket och sjukfusket här.