Bild: Åklagarmyndigheten

ILLOJALITETSBROTT Ett nytt lagförslag ska göra det straffbart att röja företagshemligheter. Den som röjer eller missbrukar information om jobbet riskerar i framtiden att få upp till sex års fängelse.

Den som röjer eller utnyttjar företagshemligheter riskerar redan i dag dyra skadestånd. I och med ett nytt lagförslag som regeringen har tagit fram ska det också bli straffbart att röja företagsinformation. Fackförbundet Unionen är starkt kritiska till regeringens förslag.

– Man kanske inte vågar byta arbetsgivare eller starta eget för det är oklart vilken kunskap man får ta med sig, säger Lena Isenstam, förbundsjurist på Unionen till Kollega.

Unionens medlemmar jobbar i branscher där det ofta förekommer företagshemligheter, enligt fackförbundet anklagas deras medlemmar allt oftare för illojalitet.

– Vi har sett att den är typen av tvister ökar. Redan i dag är skyddet för arbetsgivarna starkt och det är inte ovanligt att vi företräder medlemmar som blir stämda på stora skadeståndsbelopp, säger Lena Isenstam.

Regeringens lagförslag bottnar i ett nytt EU-direktiv med syfte att förbättra innovativ affärsverksamhet, det finns dock ingenting i EU-direktivet som kräver fängelsestraff. Skulle förslaget gå igenom riskerar den anställde fängelse i upp till två år, om brottet anses lindrigt, skulle brottet vara av allvarligare karaktär kan straffet utökas till sex år.

Förbundsjurist Lina Isenstam kan inte se några positiva effekter i att göra det straffbart att röja företagshemligheter, rädslan för att få betala miljonbelopp i skadestånd har tillräckligt stor avskräckande effekt, säger hon till Kollega.

I och med lagförslaget vidgas också definitionen av en företagshemlighet, förutom källkoder, IT-system och andra mer definierbara företagshemligheter kommer nu även olika typer av sammanställningar utgöra en företagshemlighet.