Bild: John Ash

Den första juli nästa år försvinner den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Beskedet mottogs med stor glädje av Solrosuppropets ordförande Carina Wellton.

Den första juli nästa år stoppas utförsäkringarna när den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort, meddelade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i söndags. Beskedet togs emot med stor glädje av Carina Wellton, ordförande för Solrosuppropet som är en gräsrotsrörelse som kämpat mot försämringarna i sjukförsäkringen.
– Vi var rädda att det kanske skulle försvinna i budgetförhandlingarna. Men nu vet vi att regeringen verkligen beslutat sig för att göra det här. Det är med glädje vi tog emot det beskedet, säger hon.

Det var den första juli år 2008 som alliansregeringen införde tidsgränser i sjukförsäkringen. Den bortre gränsen sattes till 2,5 år. Längre än så kunde man inte vara sjukskriven, med några få väldigt specialiserade undantag. Resten blev av med sin ersättning. Fram till slutet av 2013 hade över 75 000 människor utförsäkrats.
– Jag har sett hur människor lidit runt omkring mig. De behöver vård och rehabilitering. Eller få vara i fred och ta hand om sig själva. Har man ingen arbetsförmåga så har man inte. Att göra människor fattiga förvärrar bara problemen, säger Carina Wellton.

Solrosuppropet kämpar nu vidare. De vill bland annat ta bort regeln som säger att arbetsgivare har rätt att säga upp en person om den anses omöjlig att omplacera redan efter sex månaders sjukskrivning. De kräver också de att det görs något åt de så kallat ”nollklassade” – sjukskrivna som inte arbetat i tillräcklig utsträckning för att ta del av sjukförsäkringen. Dessutom vill de höja taket i sjukförsäkringen.