Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kan tänka sig en lagändring för stödbidragen.

A-kassan Från och med i dag får arbetslösa på deltid rätt till fler a-kassedagar.

I dag, måndag, skrotas den så kallade 75-dagarsregeln som alliansregeringen införde 2008. Regeln innebar att rätten till a-kassa upphörde efter 75 dagar för deltidsarbetande. Därefter fick personen välja mellan att fortsätta arbeta deltid utan a-kassa eller bli heltidsarbetslös.

Syftet med regeln var att få fler i arbete men regeln har fått kritik eftersom det ibland har lönat sig att bättre att vara heltidsarbetslös i stället för att jobba tillfälligt.

Men från och med i dag får alltså även personer som arbetar deltid rätt till a-kassa i 60 veckor.

De nya reglerna, som drivits igenom med stöd av Vänsterpartiet, berör omkring 50 000 personer på arbetsmarknaden, skriver DN.