Män som vabbar straffas med sämre löneutveckling, enligt en ny studie. ”Förmodligen har deras partners löneutveckling påverkats positivt i samma grad”, säger Ulrika Hagström, utredare TCO.

Att kvinnan är den som tar hand om barnen i en heterosexuell relation förklarar tre fjärdedelar av inkomstskillnaden mellan kvinnor och män.

Det beror inte bara på att kvinnan tar ut fler föräldradagar, utan också på att kvinnan i högre utsträckning stannar hemma med sjuka barn. I genomsnitt tar män ut en tredjedel av vabbdagarna.

I dag presenterade Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering en ny forskningsrapport. Där framkommer att män som vabbar mycket straffas med sämre löneutveckling, vilket inte händer män som vabbar normalt.

Värt att notera är att “normalt” antal vabbdagar för män under barnets fem första levnadsår i genomsnitt är sex dagar, medan normalt för kvinnor är 12 dagar. “Mycket” för män är 13,5 dagar under barnets fem första levnadsår och för kvinnor 24 dagar.

– Vad man inte har tittat på är hur löneutvecklingen för dessa mäns partners sett ut på lång sikt. Sannolikt påverkades partnerns löneutveckling positivt i samma grad som mannen gick back, säger Ulrika Hagström, utredare på TCO.

Katarina Boye, som gjort IFAU:s studie, menar att män som vabbar mycket har sämre löneutveckling på grund av att arbetsgivare inte förväntar sig att männen tar föräldraansvar. Ulrika Hagström håller med om den analysen. Men hon påpekar att det har skett stora attitydförändringar på arbetsplatserna sedan denna studie startade 1994.

– Exempelvis, 1996 var majoriteten av de 244 största börsbolagen negativt inställda till att männen var föräldralediga. Endast tre, fyra stycken var positiva. Tio år senare hade det skett en dramatisk förändring. Då var inte en enda arbetsgivare negativt inställd, och en majoritet var positivt inställd till att män var föräldralediga, säger hon.

Under samma period har mäns uttag av föräldradagar ökat från 10 till 25 procent.

– Det säger något om att arbetsgivarnas attityder förändras i takt med de anställdas beteende. Därför är det viktigt att män tar ut ännu större del av föräldra- och vabbdagarna och inte skräms av en studie som visar att fyra vabbdagar per år sänker löneutvecklingen, säger Ulrika Hagström och fortsätter:

– Dessutom har män ofta bättre förhandlingsposition än kvinnor och bör ha lättare att säga att ”mitt barn är inte en förhandlingsfråga” och ändå kunna ha en god löneutveckling.