Foto: muf.se

Moderaternas förslag om tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar möts av kraftig kritik från ungdomsförbundet. ”Gränsen är nådd”, säger ordförande Rasmus Törnblom.

– Jag tycker inte att vi ska möta människor på flykt med hot om hemresa utan jag tycker att vi borde välkomna människor med jobb och integration, säger Moderata ungdomsförbundets ordförande Rasmus Törnblom till Dagens Arena.

Under förmiddagen i dag presenterade Moderaterna sin nya integrations- och migrationspolitik. Ett av de bärande förslagen var att tillfälliga uppehållstillstånd på tre år ska bli huvudregeln för flyktingar som får asyl i Sverige. Det fick Moderata ungdomsförbundets ordförande att reagera kraftigt.

Varför är det dåligt med tillfälliga uppehållstillstånd?
– Det är att man möter just människor på flykt med hotet om hemresa. Jag tror att Sverige och Europa behöver fler hjärtan och jag kommer inte att vika en sekund från att Europa ska bli bättre och ha en större öppenhet. Och där tycker inte jag att Sverige ska strama åt, säger Rasmus Törnblom.

Hur tror du det kommer sig att man lägger fram det här förslaget?
– Det får du fråga Anna Kinberg Batra om. Men jag saknar i huvudsak konkreta förslag som möjliggör för fler att kunna få ett första jobb. Här gör regeringen just nu kraftiga höjningar med till exempel en tredubbling av ungdomsskatten som gör det mycket svårare att kunna få ett första jobb. Det Sverige behöver är en politik som underlättar för sådana branscher där många får sitt första jobb att kunna växa, säger han.

Finns det en förankring för tillfälliga uppehållstillstånd inom Moderaterna?
– För mig och Moderata ungdomsförbundets del så är gränsen nådd med det här förslaget. Det här kommer att bli den viktigaste striden för Moderata ungdomsförbundet på höstens partistämma. Och Moderata ungdomsförbundet är en fjärdedel av Moderaterna. Vi har aldrig varit en så här stor del av Moderaterna och det kommer att märkas fram till stämman, säger han.

Varför är frågan så viktig för er?
– Därför att jag tror Sverige blir bättre med mer av öppenhet. Jag tror också att Moderaterna borde fokusera på att vara Sveriges arbetarparti, ett parti som tar ansvar för jobben, och just nu är det alldeles för få förslag på hur jobben ska bli fler, säger han.

Är tillfälliga uppehållstillstånd ett förslag som går emot den typen av arbetslinje som du förespråkar?
– Jag tror att om människor kommer till Sverige undan krig och förföljelse och under stark stress så möts man bäst av vetskapen om att här kan man stanna, här kan man etablera sig, här möts man av förväntningar på att forma sitt eget livsöde. Här tar politikerna ansvar för att genomföra reformer som gör att människor ska kunna integreras, få jobb, få bostad, få arbetskamrater, säger Rasmus Törnblom.