49 miljarder kronor på klimatet åren 2014–2017. Miljöpartiets största satsning i skuggbudgeten är investeringar i klimatet.

Under måndagen presenterade Åsa Romson och Per Bolund Miljöpartiets största satsning ur kommande skuggbudget: en klimatsatsning. Nyheterna för i år är prisgaranti för nya biodrivmedel för att få fart på omställningen av transportsektorn till fossilfri, ett prisgolv för att styra upp priserna i utsläppshandeln och så vill Miljöpartiet avsätta mer pengar på stöd till klimatarbete i fattiga länder.

Både Åsa Romson och Per Bolund hänvisade återkommande till rapporten som FN:s klimatpanel IPCC antagit under mötet i Stockholm i förra veckan. De lyfte också fram regeringens klimatbudget som svag.

– Med regeringens ambitioner skulle vi nå de klimatmål vi behöver nå 150 år för sent. Det är inte acceptabelt. Regeringen prioriterar uppenbart på ett annat sätt än vi. Ungefär två tredjedelar går till skattesänkningar i deras budget. Femte jobbskatteavdraget är den största posten. En procent av utrymmet gick till klimatinvesteringar. Sammantaget skulle det här kanske leda till ett minskat utsläpp med en halv procent positivt räknat, sade Per Bolund.

Miljöpartiet trycker också på att investeringar i klimatåtgärder skapar nya jobb och företagsinvesteringar.

Satsningarna på järnväg uppgår till 20 miljarder kronor mer än regeringen lagt. De vill också fördubbla kollektivtrafiken i Sverige och lägger 7 miljarder kronor mer än regeringen under mandatperioden.

Miljöpartiet satsar också 4,3 miljarder kronor på att rusta Sverige mot det förändrade klimatet och extrema väderhändelser. Att partiet nu höjer summan för investering i klimatarbete i fattiga länder beror dels på att man vill möta upp det löfte som statsminister Fredrik Reinfeldt gav i Köpenhamn 2009 om ett sådant stöd, men också för att återskapa bättre tillit i de internationella miljöförhandlingarna.

– Vi anser att de globala förhandlingarna i de här frågorna behöver svensk aktiv medverkan och då behöver vi också satsa mer på det diplomatiska ledarskapet. Som vi tappat de senaste åren, sade Åsa Romson.