Beatrice Rindevall, Supermiljöbloggen och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

klimatval 2018 Efter bränderna och hettan i somras steg klimatfrågan i väljarnas och mediernas medvetande, och många spådde att det skulle synas i valresultatet. Men Miljöpartiet backade stort i valet.

Beatrice Rindevall, miljödebattör och redaktör för Supermiljöbloggen, bedömer att klimatet inte fått det genomslag man kunnat vänta sig i valresultaet

– Det fanns ju olika undersökningar som visade att klimatet låg i top of mind för väljarna. Men resultatet har varit tvärtom, säger Beatrice Rindevall.

Hon syftar främstMiljöpartiets stora valförlust som hon tolkar inte som en brist på engagemang i klimatfrågan, utan snarare som en brist på förtroende för MP.

– Jag uppfattar det som att de totalt glömde bort sina väljargrupper. De satsade länge på frågor som feminism och skola. De har märkt nu att när de pratar klimat så når de ut, men trovärdigheten är redan i sank.

Statsvetaren vid Södertörns högskola, Jenny Madestam, tolkar tvärtom MP:s usla valresultat som något av en framgång, trots allt.

– Hade det inte varit för den gångna sommaren är det möjligt att de inte klarat riksdagsspärren, säger Jenny Madestam och syftar på hettan och bränderna.

Hur mycket har väljarna brytt sig om klimatet?

– Jag tror att det här valet har varit svårt för väljarna att orientera sig i generellt. Så klimatfrågan som hade kunnat hamna högst upp på agendan gjorde aldrig det. Det finns naturligtvis en grupp väljare som ser klimatet som sin viktigaste fråga och de väljer i första hand Miljöpartiet, och det kanske säger något om hur illa läget är för partiet, säger Jenny Madestam.

När det gäller Centerpartiet och Vänsterpartiet, som också profilerat sig i klimatfrågor, ser hon främst andra orsaker till deras framgång.

– Centerpartiets uppgång handlar nog mest om deras positionering gentemot SD, Vänsterpartiets uppgång tror jag handlar mer om besvikna vänsterröster från S, säger Jenny Madestam som ändå inte utesluter en viss klimateffekt.

Beatrice Rindevall tror också att Vänsterpartiets framgångar beror mer på längtan efter mer progressiv politik, än på klimatfrågan. Det parti hon tror verkligen har kunnat slå mynt av klimatet är Centerpartiet.

– De är jätteduktiga på kommunikation och Annie Lööf är en duktig retoriker. Jag tror på det här att man vill rösta på någon som är en vinnare, och Lööf lyfts ofta fram som vinnare i olika debatter, säger hon.

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, ser en möjlig klimateffekt i Vänsterpartiets och Centerpartiets goda valresultat, eftersom väljarna har rankat klimatfrågan högt i olika undersökningar.

Med utgångspunkt i Naturskyddsföreningens valenkät ser hon att en vänster- eller mittenregering sannolikt skulle prioritera miljö- och klimatfrågorna mer än en höger- eller alliansregering.

– I vår enkät är vänster- och mittenpartierna mer ambitiösa än KD och M som grupp. M svarar ja på förhållandevis få av våra frågor och KD har hållit en väldigt låg profil i miljö- och klimatfrågor hela valrörelsen.

Blir det en Alliansregering förväntar sig Johanna Sandahl att Centerpartiet och Liberalerna kliver fram och aktivt börjar driva klimat- och miljöfrågorna.

– Det beror helt på vilka partier som får inflytande över miljö- och klimatpolitiken i en Alliansregering. Om SD får stort utrymme är det väldigt problematiskt för att deras miljöpolitik är så gott som obefintlig. Liberalerna är enligt vår enkät Alliansens »grönaste« parti, vilket jag inte tror att många väljare har sett den här valrörelsen.

Beatrice Rindevall är pessimistisk inför den mandatperiod som väntar.

– Jag känner mig rätt orolig. Även om MP varit i regering har alla tecken visat att det krävs väldigt mycket mer miljöpolitik. Men de som sitter i regering nu har ändå fördubblat miljöbudgeten och i brist på annat innebär det att resten av Sverige har en viss finansiering för att ställa om. Alliansen vill dra ned, och de har inga trovärdiga förslag för att kunna vända utvecklingen på annat sätt.