MP-publik Almedalen Foto: Jenny Lindahl

Valet 2018 Nu börjar försöken att förklara MP:s dåliga valresultat mejslas ut. Tidigare språkröret Birger Schlaug skriver i dag på DN Debatt att partiet har gjort fel i klimatfrågan och i hur man hanterat intern kritik.

Trots en sommar med stora skogsbränder till följd av extrem hetta, som satte allt fokus på klimatfrågorna, förmådde inte Miljöpartiet omvandla oron till ett ökat väljarstöd. Tvärtom backade partiet stort, både på riksplanet och i flera lokalval.

Birger Schlaug, tidigare språkrör för MP, skriver i dag på DN Debatt om vad han anser var partiets stora misstag.

Dels tycker han att man inte har låtit språkrören synas tillräckligt som partiföreträdare, utan snarare bara som regeringsföreträdare. Resultatet blev att partiet föreföll vara harmlöst, menar han.

Partiet har dessutom hanterat sina kritiker inom partiet dåligt, och snarast utmålat dem som fiender, skriver Schlaug, och syftar främst på riksdagsledamöterna Carl Schlyter, Annika Lillemets och Valter Mutt. Dessutom har den ideologiska debatten inom partiet satts på undantag.

Genom att under valrörelsen peka på hur framgångsrikt Sverige är på klimatarbetet »onödigförklarade« MP sig själva. Istället borde de ha pekat på svenskarna ligger på nionde plats över de länder som gör störst ekologiskt fotavtryck per capita, skriver det tidigare språkröret.

I tidningen ETC intervjuas det tidigare språkröret Åsa Romson (2011-2016) om hur hon ser på partiets stora valförlust. Hon framhåller att en bild tidigt »etsades fast« av partiet i den rödgröna regeringen av att de inte fick något gjort; en bild som spriddes av missnöjda partister och borgerliga partier. Bakgrunden var att MP gick ut hårt i början av regeringstiden med att vilja stoppa Förbifart Stockholm och Bromma flygplats, vilket de misslyckades med.

Även när det gäller debatten kring flygskatten och framgångar som Åsa Romson inte tycker lyfts fram så mycket som de borde (klimatbudgeten och klimatlagen) skyller Romson på borgerliga partier som »förvirrat debatten«.