Mårten Roslund
Mårten Roslund, språkrör Grön Ungdom.

»Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund. 

Miljöpartiets kongress i helgen präglades av nystartsanda. Viljan att lägga den senaste tidens kris bakom sig märktes tydligt hos både partiledningen och kongressombuden, och de reformer som partiet fått igenom i regeringsarbetet lyftes fram som ett mantra av nästan samtliga talare. Kanske i hopp om att de mer uppmärksammade bakslagen ska gå att lägga bakom sig i nystarten.

– Min känsla var att nu vill folk bara sluta prata personfrågor och börja prata politik, säger Mårten Roslund, språkrör för Grön Ungdom.

Men några större överraskningar bjöd inte kongressen på. Isabella Lövin och Gustav Fridolin valdes som väntat till språkrör och Amanda Lind till ny partisekreterare.

Kongressen gick på partistyrelsens linje i nästan samtliga beslut. Det blev nej till förslaget om flyktingamnesti för gömda och papperslösa, som bland annat Grön Ungdom ställt sig bakom.

– Samtidigt så enades vi om en del kompromisser, som mer generösa övergångsregler när de tillfälliga migrationslagarna löper ut, säger Mårten Roslund.

Kongressen gick emot partistyrelsen på en punkt i migrationspolitiken: att kommuner som vägrar ta emot flyktingar ska kunna dömas till vite. Med liten marginal röstades förslaget igenom.

– Partistyrelsen var inte väldigt emot i sak, men ville vänta och se hur den nuvarande lagen fungerar innan de fattade beslut om vite. Jag tror att det var mer en ideologisk fråga för kongressen, säger Mårten Roslund.

En av de stora konfliktfrågorna på kongressen var bostadspolitiken. Där finns en splittring mellan de som vill ha fortsatt hårda miljökrav och de som vill se regelförenklingar för att underlätta ökat byggande.

Grön Ungdom fick igenom ett konkret siffermål om att man ska verka för byggande av 75 000 bostäder fram till 2020, och göra det billigare att flytta genom sänkt flyttskatt eller ändrade uppskovsregler.

– För Grön Ungdoms del är en av vinsterna att vi fick igång en debatt om de här frågorna, säger Mårten Roslund.

Men han är inte nöjd med hur propositionen om bostadspolitiken till slut blev. Kongressen sa nej till sänkta bullerkrav och andra regelförenklingar.

– Jag tycker att man landade för nära en tung regelbörda. Vi har sagt att de här tillfälliga migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt, genom att vi bygger fler bostäder och fler jobb. Det blir väldigt motsägelsefullt då att samtidigt gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande.

Kongressen röstade också nej till förslaget om ett nytt fredsdepartement med en egen fredsminister. I stället kom man överens om att utrikesdepartementet ska få ett tydligare mandat att agera som fredsdepartement.