Utredare Ingela Fridström och justitieminister Morgan Johansson (S).

asylrätt Det ska gå att avvisa personer med omedelbar verkställighet om de anses komma från säkra ursprungsländer som satts upp på en lista. Det föreslår en statlig utredning.

Tills för knappt två år sedan hade Sverige ett system där man kunde hantera det som kallades »uppenbart ogrundade asylansökningar« i en snabbare process än andra asylärenden. EU-domstolen slog 2018 fast att det systemet inte stämmer överens med EU-rätten, och att Sverige för att kunna snabbehandla vissa asylansökningar behöver ha ett system som utgår från en lista med så kallade säkra ursprungsländer, vilket är i linje med var flera andra EU-länder använder sig av.

Nu har den statliga utredaren Ingela Fridström, vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm, presenterat sitt förslag på hur Sverige kan införa EU-reglerna.

– Vi har försökt åstadkomma balans där de som uppenbart saknar asylskäl inte ska belasta systemet hela vägen, till förmån för de som mer sannolikt kan ha behov av skydd, sa Ingela Fridström vid en presskonferens på fredagen.

Snabbare process till avvisning

För att en individ ska kunna bedömas enligt det här särskilda asylförfarande krävs att hen kommer från ett land som i förväg klassats som säkert och finns med på en lista över säkra ursprungsländer. Dessutom måste det göras en individuell prövning i varje fall, för att säkerställa att landet också kan bedömas vara säkert för individen.

Om inga asylskäl anses finnas kan personen avvisas från Sverige med omedelbar verkan, efter att Migrationsdomstolen tagit ställning till att skjuta upp verkställan. Det betyder att ett fall från ansökan till avvisning kan gå på några veckor istället för att ta månader, vilket kan ske om ett vanligt asylärende överklagas till sista instans.

Asylsökande från så kallat säkra ursprungsländer får nämligen inte möjlighet att överklaga sina ärenden.

– Vi återupprätta en form av snabbförfarande för de som kommer från länder där det typiskt sett inte förkommer generell omänsklig behandling, tortyr eller urskillningslöst våld. Syftet är att använda Migrationsverkets resurser på ett bättre sätt, sa justitieminister Morgan Johansson (S) under pressträffen.

Noggrann bedömning av säkra länder

När det gäller listan över säkra ursprungsländer föreslår utredaren att den ska innehålla ett begränsat antal länder, och att de länderna ska utvärderas nog innan de förs in på listan. Bedömningen av situationen i länderna ska vara stabil över tid, och bestå av hela länder; det vill säga det ska inte handla om säkra delar av ett land, eller att klassificera ett land som säkert för exempelvis män, men inte för kvinnor.

– Vi föreslår att man utgår från länder varifrån många har sökt asyl, men de flesta har fått avslag, sa utredaren.

I regel förordnas inget offentligt biträde till de asylsökande som kommer från säkra ursprungsländer, men det kan finnas undantag, menar Ingela Fridström, till exempel vad gäller personer som har svårt att göra sig förstådda även med hjälp av tolk.

– Ensamkommande barn har historiskt haft rätt till offentligt biträde, men i regel har de här reglerna inte använts på barn.