FOTO: Polisen

METOO 1.309 vårdanställda samlas i ett nytt upprop mot sexuella trakasserier, #nustickerdetill. Samtidigt har medlemmarna i #nödvärn överlämnat det potentiellt brottsliga polisuppropet till polischef Dan Eliasson.

10 000 kvinnliga läkare och läkarstudenter har redan slagit larm om sexuella trakasserier inom vården i uppropet #utantystnadsplikt. Ytterligare ett #metoo-upprop mot trakasserier i vårdbranschen, #nustickerdetill, har nu undertecknats av bland annat sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor.

»En gemensam nämnare är hur arbetsgivarna har misslyckats med att skapa en trygg arbetsmiljö för oss och återkommande förminskar och förnekar våra upplevelser medan de låter övergrepp och trakasserier fortgå«, skriver kvinnorna bakom uppropet och vänder sig till manliga kollegor och chefer.

»Män inom vården: granska er själva! Gör en maktanalys. Innan du rör vid en kollega, skämtar om sex, kommer med inviter eller kommenterar hennes utseende: fråga dig själv vilken maktposition du har i förhållande till henne, till att börja med eftersom du är man.«

Igår överlämnades också det uppmärksammade polisuppropet till polischef Dan Eliasson. Närmare 5 000 kvinnliga polisanställda har ställt sig bakom #nödvärn. Som tidigare rapporterats kan uppropet bryta mot lagen då polisanställda är skyldiga att anmäla händelser som kan vara brottsliga.

– Det jag skulle vilja se är amnesti, men det är osäkert om det kommer gå att hantera på det sättet vi önskar, sa Maria Larsson, en av personerna bakom uppropet.