Pressträff med socialminister Lena Hallengren (S) och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell Foto: Ninni Andersson

corona Sverige har samlat ett »litet lager« av skyddsmateriel till sjukvården som ska fördelas mellan regionerna. Samtidigt intensifieras arbetet med att få fram fler intensivvårdsplatser, meddelade regeringen i dag.

Regeringen meddelade på en presskonferens klockan ett att Sverige har fått loss en leverans av skyddsmaterial till sjukvården från Tyskland, och att man forsätter arbetet för att häva exportrestriktionerna inom EU, så man kan få loss mer sjukvårdsmateriel.

– Kommissionsordföranden Ursula von der Leyen var väldigt tydlig i sitt tal igår med att den gemensamma och yttre stängda gränsen ska göra att vi lättar på restriktioner mellan EU-länder. Vi vet också svenska företag med tillverkning på andra håll i Europa vill leverera på de beställningar de har, sa socialminister Lena Hallengren (S) under presskonferensen.

Det handlar om »10 000-tals skyddsmasker«, enligt Lena Hallengren, som visade bilder på en grupp stora kartonger, utan att ge en exakt uppgift om antal produkter.

– Vi undviker att tala om exakta antal, vi talar inte om företag och exakta modeller, sa Lena Hallengren.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell säger att tillgången på skyddsmateriel både handlar om kapaciteten nu och en kapacitet som ska bibehållas på flera veckors sikt

– Vi sitter med förhandlingar om leveranser, och ser på vad vi kan göra i svensk produktion. De är bra att komma ihåg att det är en global brist, men vi ser att det är mycket bra arbete som pågår för fler leveranser.

Det lager som finns och leverans från Tyskland som nu är på väg kommer prioriteras till regionerna efter behov.

– Vi har daglig kontakt med regionerna om deras behov. Vi har utarbetat ett visst litet lager och arbetar för att få fram mer, säger Olivia Wigzell.

Regeringen har också beslutat att ge Socialstyrelsen ett uppdrag att samordna arbetet med att få fram fler intensivvårdsplatser i Sverige, och även ECMO-intensivvårdsplatser som behövs i särskilt allvarliga fall och innebär att man kan syresätta blodet utanför kroppen.

– Regionerna arbetar redan med att skala upp antalet intensivvårdsplatser, och det arbetet måste fortsätta, men nu inrättar vi också en nationell samordningsfunktion som ska stötta regionerna i arbetet, sa Lena Hallengren.

Socialstyrelsens samordningsfunktion kommer att ha i uppdrag att ge en aktuell lägesbild av antalet intensivvårds- och ECMO-platser i Sverige, och förmedla information till regionerna.

– Vi har aviserat en extra budget och där kommer regionerna att ersättas för kostader på grund av virusutbrottet. Pengar får inte vara ett hinder för bekämpande av Covid-19, sa Lena Hallengren.

Regionerna har fortsatt det yttersta ansvaret att rusta för sina egna behov. Olivia Wigzell berättade att det pågår ett intensivt arbete med att förbereda intensivvårdsplatser i landet.

– Man ser till exempel över hur man kan använda operationssalar, och ställer till exempel in planerad kirurgi, sa Olivia Wigzell.

Folkhälsomyndigheten följer hur många som vårdas på intensiven dag för dag för Covid-19, men på frågan om hur många intensivvårdsplatser som i dag finns tillgängliga och hur många extra platser regionerna lyckats skaka fram kom inget exakt svar.

– Alla regioner arbetar etappvis med att ta fram fler platser kort och på några veckors sikt. Precis som man inte avslöjar allt i en risk- och sårbarhetsanalys, så handlar det också om att exakt information kan ge en felaktig bild av förmågan – och det är förmågan vi nu vill stärka, sa Olivia Wigzell.

Socialminister Lena Hallengren fick frågan om hur hon ser på uppgifter om leverantörer av skyddsmaterial som i spåren av coronautbrottet kraftigt har höjt sina priser för leverans till regionerna.

– Jag vet inte vilket ord jag ska använda, men i ett läge där Sverige går samman för att bekämpa det här, hoppas jag att det här är ett beteende som man känner verkligen inte gynnar andra.