Bild: European Parliament/Pietro Naj-Oleari

#metoo Mäns våld mot kvinnor kostar flera miljarder kronor om året i Sverige. Men beroende på hur man räknar kan siffrorna bli väldigt olika. En annan beräkning kom fram till en siffra på nästan 40 miljarder kronor.

– Det fruktansvärda är att vi bara ser toppen på isberget.

Så säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) till SvD Näringsliv. 

Hon tror att det är svårt att få en total uppfattning om våldet mot kvinnor och därmed vad det kostar.

SvD Näringsliv har försökt granska kostnaderna för mäns våld mot kvinnor, i spåren av de senaste dagarnas nätkampanj #metoo där kvinnor över hela världen vittnat om våld och övergrepp som de utsatts för av män.

Nationalekonomerna Anders Wadeskog och Ingvar Nilsson är två av dem som har försökt beräkna kostnaden för våldet. I beräkningen ingick konkreta kostnader som exempelvis vård, stöd och hjälp, inkomstbortfall, rättsväsendets hantering men också kostnader för barn som drabbas. Summan blev då 13 miljarder kronor per år i Sverige.

Beräkningen gjordes med Södertälje kommun som exempel och drygt 500 anmälningar om våld som gjordes det året. Ingvar Nilsson tror därför att siffran är en underskattning.

– Hela den studien tycker jag att vi låg ohyggligt mycket i underkant, säger han till tidningen.

En annan studie kom fram till en betydligt högre kostnad för mäns våld mot kvinnor; nästan 40 miljarder kronor om året. Den gjordes av European Institute for Gender Equality (EIGE) 2014.

I EIGE:s studie ingick även beräkningar av kostnader för förlorad livskvalitet och friska levnadsår som går förlorade – och de kostnaderna visade sig stå för hälften av de totala kostnaderna i studien

NCK har även studerat kostnaden för fyra enskilda våldtäkter. Det visade sig att de kostade samhället mellan en och 13 miljoner kronor var, vilket gör våldtäkt till det dyraste brottet efter mord.

Kostnaden för en våldsutsatt kvinna årligen är en miljon kronor, vilket kan jämföras med siffran 10 000 kronor för en kvinna som inte drabbas av våld, visar också NCK.