Foto: Webstjärnan/Flickr.
Foto: Webstjärnan/Flickr.

I höst blir det förbjudet för obehöriga lärare att ge betyg. I flera kommuner kommer det helt att saknas behöriga lärare i vissa ämnen.

Från och med i höst blir det förbjudet för lärare att ge betyg i ämnen där de saknar legitimation. Lärarnas Tidning har gjort en sammanställning över lärarnas behörighet per ämne i landets samtliga kommuner.

I flera mindre kommuner saknas helt behöriga lärare i vissa ämnen. I till exempel Markaryds kommun i Småland kommer det inte att finnas någon behörig lärare i teknik eller slöjd.

Sämst är läget för ämnet teknik. I över 70 procent av landets kommuner saknar mer än hälften av lärarna behörighet. Dessutom kommer ämnet att drabbas av stora pensionsavgångar de närmaste åren och få studenter utbildar sig i ämnet.

Även i till exempel hemslöjd och moderna språk – spanska, franska och tyska – är läget kritiskt. I spanska saknas behöriga lärare helt i 57 kommuner. Det ämne där det finns flest behöriga lärare är svenska, 72 procent.

Konsekvensen blir att många elever kommer att få betyg av en annan lärare än sin egen. Det finns också en risk för att många obehöriga lärare kommer att sägas upp.

– Vi eftersträvar behörig personal inom alla områden i skolan. Det kommer få vissa konsekvenser. Vi kommer att förhandla med lokala lärarfack om hur vi konkret ska göra. Det kan bli så att det uppstår arbetsbrist, säger Anders Öhlin, chef för utbildningsförvaltningen i Burlövs kommun, till Sydsvenskan.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger till Lärarnas Tidning att staten och huvudmännen måste ta sitt ansvar. Hon anser att det faktum att hela kommuner saknar legitimerade lärare i vissa ämnen är ett hot mot likvärdigheten.

– Det behövs behörighetskompletterande insatser som är värda namnet, och det krävs vettiga villkor för lärarna att genomföra studierna, säger Johanna Jaara Åstrand.