Bild: Pawel Flato, Forum Syds logga, Fredrik Hjerling

GRANSKNING. Moderaterna stoppar Forum Syd från att delta i Svenska FAO-kommittén – trots att Centerpartiet har bjudit in dem. I ett möte på statsrådsberedningen har Moderaterna sagt att Forum Syd är för ”extremt” och ”marxistiskt”.

En av Sveriges största biståndsaktörer, Forum Syd, stoppas från att delta i Svenska FAO-kommittén – som är ett rådgivande organ för regeringen gentemot FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Centerpartiet har tidigare, via landsbygdsdepartementet, bjudit in Forum Syd till kommittén. Inget formellt beslut är ännu fattat men Dagens Arena kan avslöja att Moderaterna har lagt in sitt veto mot utnämningen. Det skedde på ett möte med statssekreterarna för de fyra regeringspartierna i det så kallade samordningskansliet på statsrådsberedningen.

På mötet motiverade Moderaterna sitt beslut med att Forum Syd inte delar regeringens syn på frihandel. Centerpartiet fick också kritik för att sammansättningen av kommittén blivit obalanserat radikal och politiskt vänster. Dessutom har Moderaterna kallat Forum Syd för ”extremt” och ”marxistiskt”, enligt källor till Dagens Arena.

Reinfeldts statssekreterare står bakom beslutet
I dokument som Dagens Arena tagit del av framgår det även att statsminister Fredrik Reinfeldts statssekreterare har ställt sig bakom beslutet att stoppa Forum Syd. I dokumentet står det att den föreslagna sammansättningen av kommittén har godkänts av statssekreterarna på statsrådsberedningens samordningskansli samt ”Statsministerns statssekreterare”.

Men godkännandet görs ”under förutsättning att företrädaren för Forum Syd stryks och att Kommittén kompletteras med företrädare för näringslivet, exempelvis nominerad av Svensk Dagligvaruhandel.”

Bekräftas av Forum Syd
Uppgifterna bekräftas av Forum Syd. Det första mötet med den nya FAO-kommittén skulle ägt rum redan den 14 maj. Men mötet sköts upp. När Forum Syd ringde landsbygdsdepartementet under gårdagen, tisdag, för att fråga vad som egentligen har hänt fick de reda på att Moderaternas statssekreterare lagt in sitt veto mot organisationen.
– Det är väldigt märkligt att först bli inbjuden och sedan utesluten, säger Bodil Ceballos (MP) som är ordförande för Forum Syd.

Enligt den information som Forum Syd fått från landsbygdsdepartementet har Moderaterna motiverat beslutet med att Forum Syd inte delar regeringens syn på frihandel.
– Vi är en partipolitiskt obunden organisation. Styrelsen, personalen och våra 175 medlemsorganisationer befinner sig från vänster till höger på den politiska skalan. Vi jobbar med biståndsfrågor och för att handel ska vara rättvis, säger Bodil Ceballos.

– Att vi utesluts för att vi inte delar regeringens syn i fråga om handelspolitik är inte acceptabelt i en demokrati, det är tvärtom viktigt att många synpunkter på viktiga utvecklingsfrågor får komma fram i FAO-kommittén, säger hon.

Fler organisationer ifrågasatta
I samtalet med landsbygdsdepartementet frågade Forum Syd även om det stämde att organisationen på mötet med samordningskansliet på Statsrådsberedningen av Moderaterna beskrivits som ”extrem” och ”marxistisk”. På det fick de ett jakande svar.
– Jag tycker det är hemskt beklagligt. Det här visar att den moderata statssekreteraren inte vet vilka vi är. Vi får väl helt enkelt bjuda in dem så de får lära känna oss, säger hon.

Enligt Dagens Arenas källor ska även organisationen Kooperation utan gränser ha ifrågasatts av Moderaterna på mötet på statsrådsberedningen. Även den organisationen ska ha ansetts vara ”extrem”. Men efter en kompromiss med Centerpartiet godkändes organisationen under förutsättning att Forum Syd ströks.

Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen ska också ha ifrågasatts. Men de ska ha godkänts sedan Moderaterna förstått att de redan satt i kommittén.

Dagens Arena har utan framgång sökt statssekreterare Mikael Sandström (M), Magnus Wallerå (C) och Magnus Kindbom (C). Dagens Arena har även sökt Fredrik Reinfeldts statssekreterare Katarina Areskoug Mascarenhas (M) som är ansvarig för utrikesfrågor.

Fotnot: Forum Syd är en samarbetsorganisation inom det svenska folkrörelsebiståndet och har 175 svenska medlemsorganisationer som arbetar med internationellt bistånd och globala frågor. Flera organisationer kopplade till alliansregeringen är medlemmar i Forum Syd, bland annat Centerkvinnorna, Centerpartiets internationella stiftelse, Centerpartiets ungdomsförbund och Folkpartiets demokratibistånd SILC. Bland medlemmarna finns stora organisationer som Rädda Barnen och Diakonia men även många små och helt ideella föreningar.

Fotnot 2: Samordningskansliet på statsrådsberedningen består av fyra statssekreterare från de fyra regeringspartierna: Mikael Sandström (M), Magnus Wallerå (C), Helena Dyrssen (FP) och Jakob Forssmed (KD). Till sin hjälp har de även ett antal samordnare från respektive parti uppdelade efter departements- eller ämnesområden. Syftet är att säkerställa att de fyra regeringspartierna driver en gemensam politik. Många typer av ärenden måste först godkännas av samordningskansliet innan de kan verkställas på departementen, till exempel alla utnämningar och namnfrågor.

Fotnot 3: Svenska FAO-kommitténs uppgift är att bistå regeringen i arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning och globala utvecklingsfrågor som rör Sveriges deltagande i FN:s Livsmedels- och Jordbruksorganisation FAO. Kommittén består i dag av ledamöter från Sida, Miljödepartementet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Utrikesdepartementet, Lantbrukarnas Riksförbund, Fiskeriverket, Naturskyddsföreningen, Livsmedelsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Kyrkan, Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Den nya FAO-kommittén skulle, enligt förslag från statsekreterare Magnus Kindbom (C), bestå av tankesmedjan Fores, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna, FAO-Norden, Nordiska Afrikainstitutet, Kooperation utan gränser och Forum Syd. Sedan tidigare skulle även Sveriges Lantbruksuniversitet, Sida, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen och Svenska Kyrkan ingå.