Bild: Regeringskansliet

De 20 fattigaste kommunerna har ett fem gånger större flyktingmottagande än de 20 rikaste. Moderatstyrda kommuner tar emot lägst antal.

Lomma, Vellinge, Täby och Danderyd. Det är exempel på moderatstyrda, rika kommuner med lågt flyktingmottagande. Och resultatet är genomgående i den granskning som SvD har gjort.

Sett till invånarantal tar de 20 fattigaste kommunerna emot fem gånger så många flyktingar som de 20 rikaste kommunerna sett per invånare. Lägst är flyktingmottagandet i moderatstyrda kommuner.

I granskningen visar man hur flyktingmottagandet fördelats mellan Sveriges 290 kommuner under de senaste fem åren beräknat på kommunernas välstånd. Kommunernas välstånd innebär här medborgarnas inkomstnivå, eller kommunens ”skattekraft”.

Bland höginkomsttagande kommuner med litet flyktingmottagande per invånare återfinns kommuner såsom Vellinge, Lomma, Täby och Danderyd.

– Det är klart att det är provocerande när rika kommuner har ett väsentligt lägre flyktingmottagande än andra. Det är viktigt för solidariteten i systemet att alla är med och tar ansvar, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP) till SvD.

Han säger dock att målet inte är att alla kommuner ska ta emot lika många flyktingar per invånare.

– Vi ska inte leda flyktingar dit där det finns bostäder, men inga jobb, säger Ullenhag.

Sveriges kommuner och landstings, SKL, anser att ersättningen för flyktingmottagande i dag är för låg och att de kommuner som tar emot många flyktingar – som Södertälje och Borlänge – borde få extra pengar enligt en trappstegsmodell. Enligt SvD säger sig Erik Ullenhag ha förståelse för kravet, och ska se om det kan finnas rymmas i höstens budget.