Bild: Anders Löwdin

Stefan Löfven stenhård i sin kritik av regeringen när han presenterade partiets prioriteringar inför S-kongressen.

På onsdagen höll Stefan Löfven presskonferens för att presentera något de kallar ”Framtidskontraktet”, ett dokument som i mångt och mycket sammanfattar de utspel som gjorts under det senaste året. Det ska signalera vilka politiska prioriteringar partistyrelsen vill göra under mandatperioden 2014–2018, om Socialdemokraterna får bilda regering.

Den tidigare presenterade portalparagrafen om full sysselsättning och att jobben ska gå före allt annat återkom, liksom förslag om ett sysselsättningspolitiskt ramverk som kompletterar det finanspolitiska. Dessutom ska fas 3 avskaffas, taket i a-kassan höjas och det offentliga ska göra betydligt större investeringar i både infrastruktur och innovationer.

Stefan Löfven valde också att gå till hårt angrepp mot regeringen, som han beskriver som trött och idélös. Han menar att allianspartierna har slutat presentera politik och i stället ägnar sig mest åt att positionera sig mot varandra, trots att de borde regera.
– Regeringen har ingenting bortom jobbpakten, sa Löfven och fortsatte:
– Det kommer ovanligt få propositioner, möten ställs in. I stället gör regeringen utspel mot varandra eller skjuter frågor framför sig.

Dessutom menar Löfven att det är regeringens politik som skapat grogrund för att Sverigedemokraterna har vuxit. Samtidigt skyller regeringen alla problem på någon annan, enligt S-ledaren.
– Är det inte EU:s fel är det invandrarnas fel och är det inte invandrarnas fel är det Socialdemokraternas fel.

När det kommer till den egna politiken betonar Löfven tydligt jobb, utbildning och klimatfrågorna. Även jämställdhet nämns som ett viktigt område men när han får frågan på presskonferensen om – och i så fall när – S är beredda att göra förslaget om rätt till heltid till lag har han svårare att svara. Detta trots att partiet lovat rätt till heltid under hela 2000-talet. Det finns inte heller några förslag om mer individualisering av föräldraförsäkringen och Löfven säger att man först nu ska ”påbörja diskussionen för att få mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen”, vilket antyder att politiska förslag inte är att vänta den närmaste tiden.

Stefan Löfven poängterade dessutom, stick i stäv med vad regeringen och Anders Borg säger, att en hög a-kassa ger jobb snarare än kostar jobb. Borgs påstående om att högre a-kassa skulle leda till högre arbetslöshet har också tidigare sågats av bland andra TCO.

På presskonferensen betonade Stefan Löfven också vikten av god utbildning, inte bara för att hålla lönerna uppe och för att människor ska få jobb, utan också för att ”utbildning gör dig starkare i demokratin, och är viktigt för demokratin”. Samtidigt menar han att regeringens utbildningspolitik mest handlar om att tävla om vem som sätter tidigast betyg.
– Just nu leder Moderaterna tillfälligt med betyg i tredje klass, men vi väntar på att Folkpartiet ska föreslå betyg i förskolan, sa Löfven.