Borgius

Lagförslag Regeringens lagförslag om att ge polisen utökade befogenheter för att leta efter papperslösa migrantarbetare på arbetsplatser får kritik av TCO. Samtidigt tycker LO att förslaget är bra, men efterfrågar en djupare analys kring migranternas utsatta situation, samt konsekvenserna för de anställda.

I slutet av juli gick remisstiden ut för regeringens lagförslag om ändringar i utlänningslagen som ska göra det tillåtet för polisen att göra oanmälda besök på arbetsplatser, samt höjda straffavgifter för arbetsgivare som anställer arbetare som inte har tillstånd. Lagförslaget är ett led i att hitta och avvisa människor som uppehåller sig och arbetar i Sverige, trots att de fått avslag på sina asylansökningar.

Enligt tidningen Arbetet ställer sig LO positiva till förslaget, men påpekar att de anställdas situation måste utredas mer och frågar i remissvaret vad som händer med de papperslösa personer som påträffas vid en kontroll. LO menar att förslaget är skrivet på ett sådant sätt att migrantarbetares situation kan bli rättsosäker.

»Hur ska de hävda sin rätt till korrekt lön och andra villkor då det är mycket svårt att i en rättsprocess hävda att en brottsling ska betala skadestånd till en annan brottsling?«, skriver LO, enligt Arbetet.

Tjänstemannaorganisationen TCO är dock kritiska till förslaget. De anser att det är mycket problematiskt att på ett begränsat underlag låta polisen få utökade befogenheter och avstyrker därför regeringens lagförslag i sitt remissvar, rapporterar TT.

Enligt Arbetet är Svenskt Näringsliv positiva till förslaget om att polisen ska få besöka arbetsplatser oanmält men vänder sig emot höjda böter för arbetsgivare som anställer personer som inte har giltiga papper. Svenskt Näringsliv skriver i sitt remissvar att arbetsgivare som av misstag inte underrättat Skatteverket om en anställning kan drabbas av höjningen, skriver Arbetet.