Ola Pettersson LO

Ekonomi LO-ekonomerna presenterar sitt konjunkturscenario och bilden som tecknas är dyster. »Andra kvartalet i år tappar BNP omkring 15 procent«.

Prognoserna för svensk ekonomi duggar tätt nu. I veckan har finansdepartementet och Konjunkturinstitutet släppt sina analyser. På torsdagen presenterar LO-ekonomerna ett uppdaterat konjunkturscenario. Diagnosen är samtydig. Finansdepartementet talar om ett BNP-tapp på 4 procent. Konjunkturinstitutet räknar med att svensk BNP faller med drygt 6 procent det andra kvartalet. LO bedömer att den negativa BNP-tillväxten på hela året kommer att ligga runt 5 procent.

– Andra kvartalet i år tappar BNP omkring 15 procent. Det är ett stort hål i produktionen. Sedan sker en återhämtning, men det tar tid, säger Håkan Hellstrand, LO-ekonom.

LO räknar med att hushållens disponibla inkomster inte tappar inte lika mycket som BNP och att det framförallt beror på de åtgärder som regeringen tillsammans med samarbetspartierna har vidtagit.

– Åtgärderna som riktas mot hushållen direkt eller indirekt har en betydande skillnad, säger Håkan Hellstrand.

LO konjunkturprognos 2020

 

Arbetslösheten spår LO kommer att röra sig om kring 10-15 procent under det andra och tredje kvartalet för att i slutet av året landa på omkring 10 procent.

LO gör en något sämre bedömning av läget än vad regeringen har gjort och trycker på vikten av att »inte spara på krutet«.

–  Kommuner och regioner måste få tydliga besked om att de har goda ekonomiska förutsättningar under de närmsta åren. Generella statsbidrag på 30 miljarder tycker vi är en rimlig nivå, säger Ola Pettersson, enhetschef LO.

LO vill se heltidspermittering med statligt stöd, höjda de generella statsbidrag till kommuner och regioner med minst 30 miljarder, samt permanenta förbättringarna i a-kassan.

– Mycket av det regeringen tillsammans med samarbetspartierna har gjort är ambitiöst och kraftfullt. Det vi säger är att det kommer behövas en hel del till.