“Åtta av tio vill att vinster som uppstår i välfärden också ska återinvesteras i välfärden. Arbetsgivarna hör nu Fenrisulvens skall i skymningen.” 

På tisdagen går arbetsgivarorganisationen Almega till angrepp mot framför allt LO:s men också Socialdemokraternas förslag för att begränsa vinsterna i välfärden. Förslagen är inte förenliga med EU-rätten, menar Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Att positivt särbehandla företag utan vinstsyfte och att göra samhällsbolag till huvudregel för aktiebolag i välfärdssektorn går inte om man samtidigt ska följa EU-rätten, enligt Almega:
”De har felaktigt utgått från att man lokalt kan bestämma vilka typer av företag som ska vara med i en upphandling, eller gynna vissa driftformer framför andra.”

LO:s jurist Claes-Mikael Jonsson svarar tillsammans med Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd på påståendet på SvD Brännpunkt.

Till Dagens Arena säger Claes-Mikael Jonsson att Almega inte har någon som helst poäng i sin kritik.
– Nej, vi har arbetat med EU-rätten i bakgrunden hela tiden, vi känner så att säga till att Sverige är med i EU. Vi har tagit höjd för alla eventuella krav, säger han och fortsätter:
– Varken EU-domstolen, EU-kommissionen eller EU:s medlemsstater delar Almegas uppfattning. I praktiken säger Almega att samtliga EU-länder bryter mot EU-rätten, eftersom Sverige har den mest avreglerade och privatiserade välfärdsmarknaden i Europa.

Enligt honom är Almegas argumenatation ”kverulantisk och svår att ta på allvar”.

Ulf Lindberg skriver att man ”antingen accepterar … konkurrens på lika villkor …. eller så gör man gemensam sak med de som vill vrida klockan tillbaka; avskaffa valmöjligheterna i skola, förskola vård och omsorg och driva all verksamhet i offentlig förvaltning. ” Har han inte en poäng i det?
– Det är inte sant över huvud taget. Vi gick från ett offentligt monopol, som var djupt kritiserat, till något som blivit ett privat oligopol. Det vi vill göra är att skapa en verklig och sann mångfald i välfärdssektorn.

Enligt Claes-Mikael Jonsson är arbetsgivarsidans utspel snarast ett tecken på desperation.
– Mitt intryck är att man är väldigt desperat. Det man ser hända är ett pendelslag som äger rum och det bygger på en bred folklig irritation över sakernas tillstånd. Åtta av tio vill att vinster som uppstår i välfärden också ska återinvesteras i välfärden. Arbetsgivarna hör nu Fenrisulvens skall i skymningen.