Susanna Gideonsson, Maria Nilsson

hållbart arbetsliv Höjda arbetsgivaravgifter för de som missbrukar tillfälliga anställningar får blankt nej av C och L. Men Liberalerna är positiva till det nya »friåret« och är öppna för att diskutera förslagen för att begränsa hyvling och bruket av allmän visstid.

Regeringens utredare Anders Wallner presenterade under dagen flera förslag för att åstadkomma ett arbetsliv med mindre ohälsa och arbetslöshet.

Sedan tidigare var förslaget om ett ledigt år från arbetet för kompetensutveckling känt. I den slutgiltiga utredningen finns även förslag om att belöna arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar genom lägre arbetsgivaravgifter, och att höja dem för arbetsgivare som använder tillfälliga anställningsformer i för hög grad.

Andra förslag handlar om att begränsa hyvling, genom att göra det möjligt för en anställd att tacka nej till mindre arbetstid utan att bli uppsagd, och en skärpning av reglerna för allmän visstid, som ska göra det möjligt att få en tillsvidareanställning tidigare.

Liberalerna är positiva till förslaget om så kallad utvecklingsledighet under ett år för att få kompetensutveckling.

– Det förslaget är något vi är positiva till och som också är en del av det som står i Januariavtalet om kompetensutveckling. Vi är också positiva till att förbättra matchningen, säger Maria Nilsson (L), riksdagsledamot som sitter i arbetsmarknadsutskottet.

Delen om differentierade arbetsgivaravgifter beroende på hur villig en arbetsgivare är att tillsvidareanställa, avvisas däremot.

– Generellt vill vi se sänkta skatter för arbetsgivare och jag kan inte se att det här skulle gynna de som står längre bort från arbetsmarknaden att komma in och få ett jobb. Så jag kan inte tänka mig att vi skulle ställa oss bakom det här, säger Maria Nilsson.

Även Annie Lööf meddelar via Twitter att Centerpartiet är emot förändringen av arbetsgivaravgifter.

Skärmdump från Annie Lööfs twitterkonto.

 

Dagens Arena har sökt Centerpartiet för deras kommentarer om utredningens förslag, men det har avböjt att kommentera.

Förslagen om att begränsa hyvling och allmän visstid, varken avvisas eller välkomnas de av Liberalerna.

– De två förslagen om arbetsrätten är inget vi kan ta ställning till just nu, utan vi måste se lite grann hur förslagen landar, säger Maria Nilsson, som också hänvisar till den utredning som ska se över arbetsrätten inom ramen för 73-punktsprogrammet.

– Jag tror att vi måste reformera arbetsrätten och då måste man balansera mellan att ge företagen flexibilitet och ge den anställde trygghet. Och jag hoppas utredning kommer att balansera dessa, säger hon.

Kan begränsning av hyvling och allmän visstid bytas mot fler undantag i turordningsreglerna inom ramen för en sådan förhandling?

– Det skulle kunna vara en möjlig utkomst, men nu föregår jag utredningen, säger Maria Nilsson.

Facket Handels ordförande Susanna Gideonsson kommenterade förslaget i entusiastiska ordalag. Handels medlemmar tillhör de som drabbats värst av hyvling.

Susanna Gideonssons twitter

 

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson kommenterade utredningen i Ekot.

– Ett klart steg i rätt riktning. Alla läsningar han föreslår kanske inte funkar för arbetsmarknaden men det är väldigt intressanta tankar att man vid hyvling inte kan bli av med sin plats i turordningslistan. Det tycker jag är ett klokt förslag, säger han till Sveriges Radio Ekot.

Svenskt Näringsliv är däremot inte förtjusta, och menar att förslagen går emot det som sägs i Januariöverenskommelsen.

– Där är anslaget att det behövs mer flexibilitet på arbetsmarknaden, mycket i den där utredningen går emot det, säger vice vd Peter Jeppsson till Ekot.