Unga kvinnor i restaurangkök. Bild: Arbetsmiljöverket

arbetsliv Öka tryggheten på arbetsmarknaden genom att premiera arbetsgivare som erbjuder tillsvidareanställningar. Stoppa hyvling och missbruk av allmän visstid. Det föreslår en utredning i dag.

Det är Anders Wallner, tidigare partisekreterare för Miljöpartiet, som haft i uppdrag att lägga förslag som kan skapa ett hållbart arbetsliv, med mindre ohälsa och arbetslöshet.

Redan tidigare har ett delbetänkande föreslagit ett slags ny version av friåret, men där den anställde som får ledigt från sin arbetsgivare under en längre period ska ägna sig åt kompetensutveckling.

Nu kommer fler förslag som inte minst ligger nära LO:s krav om tryggare jobb; nämligen att begränsa rätten att hyvla tjänster och att korta perioden som en person kan vara visstidsanställd utan att erbjudas en fast tjänst.

Dessutom vill Anders Wallner att arbetsgivaravgifterna ska användas som ett instrument för att premiera arbetsgivare som erbjuder trygga anställningar. Det ska alltså bli dyrare för arbetsgivare som upplevs rutinmässigt kringgå grundregeln på arbetsmarknaden som är att personer är tillsvidareanställda.

När det gäller hyvling ska arbetsgivaren fortsatt kunna erbjuda anställda omplacering till en tjänst med lägre tjänstegrad, det vill säga mindre arbetstid och lägre lön, men den anställde ska kunna tacka nej till förslaget utan att riskera att bli uppsagd.

– Ja, man ska i alla fall känna att uppsägningar, om det råder arbetsbrist, ska göras på ett sätt som är förutsägbart och går enligt lagen om anställningsskydd, säger Anders Wallner till Ekot.

Att arbetstagare tackar nej till att få sina tjänster beskurna kan då, enligt utredaren, leda till att arbetsgivaren inte kan göra sin planerade omorganisation, utan att säga upp personer.

Arbetsdomstolen har tidigare slagit fast att så kallade hyvling inte strider mot Lagen om anställningsskydd.

Utredningen föreslår också att bruket av allmän visstid som anställningsform ska begränsas genom att den sammantagna perioden som en person jobbar hos en viss arbetsgivare ska kunna räknas om och så småningom ge rätt till en tillsvidare anställning. I dag räknas bara de dagar som personen faktiskt arbetar, vilket kan leda till visstidsanställningar på flera år för den som är behovsanställd och bara hoppar in då och då.

Vid vikariat räknas istället alla dagar under anställningsperioden, även lediga dagar.