Rut-avdraget för läxhjälp gynnar elever med rikare föräldrar och ökar skillnaderna mellan elever.

Förslaget om att tillåta rut-avdrag för läxhjälp har kritiserats från flera håll.

Bland annat har både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sågat upplägget.
– Med den här typen av subventioneringar kommer det att spela än större roll vilka föräldrar du har. Jag tycker det är riktigt snuskigt ärligt talat, sa Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Rossana Dinamarca tidigare till Dagens Arena.

Nu tar även Skolverket ställning mot rut-avdraget för läxhjälp som de menar gynnar elever med rikare föräldrar och ökar skillnaderna mellan elever.
“En skattereduktion skulle ge möjlighet för vissa elever att få stöd i sin läxläsning. Samtidigt måste detta vägas mot alternativ-användningen av skattemedel” skriver Skolverket om finansdepartementets promemoria.

Även Johan Wendt vid Mattecentrum och Maria Arneng vid Stiftelsen Läxhjälp har kritiserat hur avdraget gynnar starka elever med rika föräldrar tvärt emot skolans kompensatoriska uppdrag och strävan efter likvärdighet.

Socialdemokraterna har tidigare själva haft ett läxhjälpsförslag i bland annat Stockholm. Då handlade det dock om att ett förslag som garanterar alla elever pedagogisk läxhjälp.