Foto: Pixabay

Nyhet Om LAS-utredningens förslag rubbar balansen mellan arbetsmarknadens parter beror på vem du frågar. Alla verkar dock överens om att utredningens förslag först och främst skapar ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Inte nödvändigtvis fler jobb. 

LAS-utredningen lämnades över till regeringen den första juni. Sedan dess har utredningen sagts ge »10-1 till arbetsgivaren«, arbetsmarknadsministern har underkänt den och förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter var nära att splittra LO. Centerpartiet och Liberalerna har å andra sidan välkomnat utredningens förslag och framförallt lyft fram att i efterdyningarna av corona då fler blivit arbetslösa så är det absolut nödvändigt att förändringar till lagstiftningen kommer till.

– Egenföretagare vågar inte anställa för om det blir fel så kan det försätta hela företaget i konkurs, kommenterade Nyamko Sabuni (L) till Dagens Arena när utredningen lämnades över.

Ökad rörlighet

Enligt den särskilda utredaren Gudmund Toijer och Marie Gartell, huvudsekreterare vid utredningen om en moderniserad arbetsrätt kommer de lagändringar de föreslår öka rörligheten på arbetsmarknaden.

– Vi har i utredningen gått igenom forskning på området gällande anställningsskydd, konsekvenser och effekter. Ett mindre strikt anställningsskydd, om man uttrycker sig så, ökar både anställningar och uppsägningar. Det innebär att rörligheten på arbetsmarknaden ökar. Det är viktigt i sig för att resurser ska kunna flyttas snabbt och effektivt mellan verksamheter som drar ner till verksamheter som expanderar. Det är viktigt både för produktiviteten och välfärden, säger Marie Gartell vid ett seminarium arrangerat av SNS.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, tycker att flera aspekter av utredningen är problematisk. Där ibland att förslagen inte nödvändigtvis leder till att fler kommer i arbete.

– Jag tror inte ens att utredningen kommit fram till att de här förändringarna ger fler jobb. De omvandlar strukturen. De äldre kommer åka ut och de yngre kommer kanske ha lättare att komma in. Frågan är vad vi uppnår i slutändan? Det viktiga är väl att få in alla. Inte att byta unga mot äldre eller tvärtom.

Unga ställs mot äldre

Just möjligheten för personer som är oprövade på arbetsmarknaden att få en anställning är central för utredningen. Enligt Marie Gartell blir arbetsgivare mer benägna att anställa personer med lite erfarenhet, som till exempel unga, om anställningsskyddet förändras. Men hon tycker inte man ställer unga mot äldre.

– Det är inte så att äldre, eller personer med lång anställningstid kan åka ut från sin arbetsplats hur som helst. Trots allt kommer de flesta arbetstagare ha ett ökat skydd genom anställningstid. De flesta är ju trots allt skyddade av turordningsreglerna. De med längre anställningstid har också längre uppsägningstid och den typen av mekanismer.

Läs mer: Fajten om Las-utredningen har börjat

Lyssna: PODD | Vad händer efter las-utredningen?

Kompetens ska väga tyngre

Tanken med lagförslagen är ändå att anställningstiden ska få mindre betydelse och att kompetens ska väga tyngre vid uppsägningar. Både Gudmund Toijer och Marie Gartell säger att det kommer få konsekvenser för olika grupper, framförallt kommer det påverka de med lång anställning vid små företag kommer bli mindre skyddade av anställningstiden. Det samma gäller de som inte är allra sist in hos större arbetsgivare. Marie Gartell framhåller dock att de som är nyetablerade på arbetsmarknaden kommer att få ett stärkt skydd.

– De kommer få ökade möjligheter att behålla jobbet vid arbetsbrist genom att de har större möjlighet att konkurrera med sin kompetens, säger Marie Gartell.

– Ytterst kan man säga att det är en intresseavvägning mellan arbetstagarens intressen och vad som är rimligt att kräva av arbetsgivarna. Då har vi tyckt att en liten arbetsgivares intressen får väga tyngre och arbetstagarens intressen tillvaratas genom höga skadestånd om det inte funnits saklig grund för uppsägningen. När det gäller större företag så gör vi en annan bedömning och där tar arbetstagarens intresse av trygghet överhand, säger Gudmund Toijer.