Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Ådahl (C) och Eva Nordmark (S).

NYHET Las-utredningen hade inte hunnit presenteras när arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) deklarerade att den inte lever upp till direktivens krav. LO talar redan självsäkert om att förslaget aldrig kommer släppas igenom. Men C och L håller fast vid att utredningen är ett färdigt lagförslag, och inte ska förhandlas.

– Utredningen går väldigt långt i arbetsgivarnas möjlighet till flexibilitet, medan den inte går lika långt när det gäller förslag som ger löntagarna rätt till ökad kompetensutveckling och trygghet, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) till DN vid 13-tiden.

När statlige utredaren Gudmund Toijer presenterade förslaget i din helhet vid en presskonferens kl 15.30 fick han frågor om ministerns uttalande och intygade då att han tycker att han har följt direktiven.

– Ja, jag tycker förstås att jag har utgått från direktiven, men det är klart att det är öppet för tolkningar i sådana här frågor.

Själva förslagen har till stor del varit kända sedan en vecka tillbaka, då SVT kunde rapportera om läckta uppgifter från utredningen. Möjligheten till undantag från turordningsreglerna utökas från två till fem personer, och gäller nu alla företag och inte bara de mindre. Möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl, och därmed göra det möjligt för den anställde att behålla sin lön tills tvisten är avgjord, tas bort för företag med upp till 15 anställda. Sammantaget är det ett förslag som framförallt gynnar små företag, enligt utredaren.

– Små företag är särskilt sårbara vid felaktiga anställningar. Utredningen har inte tyckt det varit försvarbart att arbetsgivare ska betala under tvist även om uppsägningen hade grund. Man vill inte heller att arbetsgivaren ska chansa och säga upp någon om det inte finns skäl. Därför ska en felaktig uppsägning ge ska ett minimiskadestånd på åtta månadslöner, med något höjt tak, sa Gudmund Toijer.

Dessutom föreslår utredningen att krav på kompetensutveckling ska skrivas in i lag, med möjlighet till skadestånd i efterhand om det inte efterlevs, och även gälla tillfälligt anställda. För visstidsanställda gäller att man får företrädesrätt till fast anställning tidigare: efter nio istället för 12 månader.

Reaktionerna på utredningen var välkomnande från företagar- och arbetsgivarhåll, samt från Centerpartiet och Liberalerna, som varit drivande i frågan om förändringen av LAS.

– Det är jätteviktiga reformer som öppnar upp arbetsmarknaden, säger Martin Ådahl (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Han delar inte kritiken att utredningens förslag gör det svårare att försvara sig som arbetstagare mot uppsägning som saknar saklig grund. Han tycker att det är tvärtom.

– Om man har gjort fel, agerat godtyckligt eller gjort en felaktig uppsägning då ökar ju kostnaden i och med förslagen. Men om man har gjort rätt så är det inte rimligt att man ändå måste plikta stora kostnader. Det gör att man inte vågar anställa och att vi får en osäkerhet på svensk arbetsmarknad som särskilt nu under corona är jättefarlig.

För C och L är det utredningens förslag som ska gälla om arbetsmarknadens parter inte lyckas förhandla fram ett eget förslag. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni påminner om att det i utredningen suttit experter och att utredningens direktiv utgått från den uppgörelse som finns januaripartierna emellan.

– För oss är det självklart att om inte parterna kommer överens så är det utredningen som kommer utgöra grunden för lagstiftningen, säger Nyamko Sabuni.

Hon menar att dagens arbetsrätt brottas med strukturella problem som bidrar till hög arbetslöshet, och minskar tillväxten.

– Egenföretagare vågar inte anställa för om det blir fel så kan det försätta hela företaget i konkurs, säger Nyamko Sabuni.

Organisationen Företagarna är glada att utredningen kom till och företrädaren Lise-Lotte Argulander, expert på arbetsrätt och arbetsmiljö, delar inte fackförbundens kritik om att utredningens förslag förändrar maktbalansen på svensk arbetsmarknad radikalt.

– I debatten har man hävdat att det är fritt fram att säga upp arbetstagare hur som helst, men det ser inte jag att det blir med de här förslagen. Det behövs fortfarande saklig grund för att säga upp en arbetstagare, antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Det man gör med de här förslagen är att man skapar en förutsägbarhet för mindre företag att veta vad det kommer att kosta att säga upp personal, säger Lise-Lotte Argulander.

Almega tjänsteföretagen är också nöjda med förslaget, även om de gärna hade sett möjlighet till ännu större undantag från turordningsreglerna.

– Vi tycker förändringar kring minskade kostnader, i och med att man inte kan ogiltigförklara uppsägningar, är bra för det slår väldigt hårt mot mindre företag ändå. Det finns en tendens att facken ogiltigförklarar, och då kostar det företagen 17 månadslöner oavsett hur det går, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega tjänsteföretagen.

Han reagerar på Eva Nordmarks uttalande om att förslaget inte har följt direktiven.

– Jag är lite förvånad för utredningen är ju precis det som står i direktiven. Vad hade hon räknat med?

LO höll under sen eftermiddag en konferens ihop med förbunden IF Metall, Kommunal och Hotell- och Restaurangfacket. Budskapet var enat och fördömandena hårda mot vad utredningen åstadkommit.

Inte minst pekade facken ut förslaget om kompetensutveckling, som de anser är långt ifrån tillräckligt med ersättning för omskolning några månader istället för runt ett år som LO-facken talat om. Dessutom borde rätten till kompetensutveckling inte bara gälla efter uppsägning.

– Ska man efter 15 års anställning tvista om 2–3 månaders ersättning? Det finns inte heller några kriterier för kompetensutveckling – kan det vara att man går in några dagar till band B om man brukar jobba på band A? Det här är ju inte ens ett försök till att börja tolka det, sa Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

Och företräde till anställning efter nio istället för 12 månader riskerar att skapa fler otrygga anställningar istället för att lättare ge fast jobb, enligt LO-förbunden.

– Risken är att det nu kan bli ännu större ruljans på arbetsmarknaden och ännu kortare anställningar, som i äldreomsorgen. Det går inte att se att det är någon balans i det här förslaget, sa Tobias Baudin, ordförande för Kommunal.

Samtidigt var det en självsäker ton från LO:s ordförande, som fann tillförsikt i arbetsmarknadsministerns uttalanden om utredningen:

– Jag tror ändå att vi måste utgå från att det förslag som läggs idag aldrig kommer att genomföras. Det står i direktiven att det ska vara balans och det här är obalanserat. Det är ett utredningsförslag, men ska omvandlas till lag innan det läggs fram i riksdagen efter ombearbetning, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

TCO anser att förslaget är betydligt mer gynnsamt för arbetsgivare än arbetstagare, och är särskilt bekymrade över förändringen i turordningsreglerna och att möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar tas bort.

– Turordningsreglerna innebär att arbetsgivaren inte i huvudsak bestämmer vilka som får lämna. Det säger sig självt att om utrymmet för arbetsgivaren att bestämma vilka man ska behålla ökar risken för godtyckliga uppsägningar. Man kan utnyttja en arbetsbrist för att bli av med någon av personliga skäl, säger Jens Lidén, jurist på TCO.

Att facken inte längre ska kunna ogiltighetsförklara en uppsägning, gör enligt TCO att arbetstagaren hamnar i underläge vid uppsägning och riskerar att gå med på förlikning trots att uppsägningen var olaglig.

– Det får betydelse för saklig grund-kravets genomslag i praktiken. Det får väldigt potentiellt stora konsekvenser.

Stefan Koskinen från Almega tjänsteföretagen framhåller att arbetsgivaren fortfarande inte kommer kunna bestämma vilka som sägas upp.

– Turordningsundantag pekar inte ut de man vill ska sluta utan snarare de man vill behålla, säger Stefan Koskinen.

Men TCO:s jurist säger att frågorna hör ihop:

– När det gäller stora företag kan jag lägga till att turordningen sker inte inom hela företaget utan inom en turordningskrets. Stora företag har ofta flera, olika enheter, och då kan en turordningskrets vara väldigt liten, säger Jens Lidén.

Samtidigt som Eva Nordmark (S) dömer ut balansen i las-utredningen, publicerade sju riksdagsledamöter från Socialdemokraterna en debattartikel på Dagens Arena med budskapet: om parterna inte kommer överens måste förslaget omarbetas. En av dem är Laila Naraghi:

– Utredningens förslag lever inte upp till januariavtalets krav på balans, det är utredningen i sin helhet som vi reagerar på.

Vill ni genom er debattartikel förändra spelplanen inför parternas fortsatta förhandlingar?

– Vi skriver debattartikeln för att vi vill vara tydliga med vad vi socialdemokrater tycker i det här och vi skriver att vi hoppas att C och L lyssnar. Jag tycker att arbetsmarknadsministern och regeringen har varit väldigt tydlig om att utredningen inte följt direktiven och att det är en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel.

Det som verkligen skulle sätta press på de fortsatta förhandlingarna är väl att säga att ni skulle rösta nej om las-utredningen i nuvarande form läggs fram i riksdagen? Varför gör ni inte det?

– Nu ska vi komma ihåg att det här inte är ett färdigt förslag som ligger på riksdagens bord. Vi är väldigt tydliga med att utredningen inte lever upp till den balans som januariavtalet kräver, och det är inte ett skarpt förslag ännu.

Enligt Expressen har ovannämnda debattartikel orsakat en stor konflikt inom Socialdemokraterna, och gjort att artikeln omarbetats med mjukare formuleringar. Debattartikeln på Dagens Arena gick ut kl 16.30, och enligt S-gruppledaren i riksdagen var det viktigt att röster från partiet inte skulle debattera förslaget innan det var offentligt, skriver Expressen. Men Laila Naraghi vill inte bekräfta att det skulle ha varit någon konflikt om debattartikeln.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt står kvar vid hotet att fälla regeringen om ett lagförslag baserat på utredningens förslag läggs fram från regeringens sida. Hoppet om att inte behöva göra det lever dock än.

– Det är ju faktiskt så att regeringen nu backar lite halvt i och med att Eva Nordmark gått ut och sagt att det är ett helt obalanserat förslag. Mitt i den här allvarliga situationen så är det ändå en framgång för det fackliga arbetet och för vänstern att kritiken varit så tung att det inte går att driva igenom något sådant här.

Att utredningens förslag redan ligger har skadat förhandlingarna menar Jonas Sjöstedt som tycker att det är obegripligt att förslaget nu går ut på remiss.

– Utredningen borde helt enkelt gå i papperskorgen direkt. Då hade man faktiskt gett parterna en ärlig chans att förhandla på riktigt. Regeringen skulle även kunna göra saker som underlättar för parterna som att exempelvis säga att man går in och bidrar till kompetensutveckling och yrkesutbildning. Inte som nu när staten står på arbetsgivarnas sida.

Av: Alicia Heimersson och Elsa Persson