Nyhet Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbud har inlett arbetet mot gemensam organisering. Men det är ännu oklart vad det betyder i praktiken. 

De två lärarförbunden, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, meddelade idag att de kommer lyfta frågan om gemensam organisering av landets lärare på sina kongresser nästa år.

”I en tid då pressen är hård på offentlig sektor med stora nedskärningar i flertalet kommuner och många medlemmar upplever en ökad arbetsbelastning krävs en kraftfull facklig styrka med hög organiseringsgrad i samtliga skolformer”, skriver Lärarförbundet i ett uttalande.
De två förbunden har redan nära samarbete i flera frågor. I praktiken kunde detta därför tolkas som att de båda organisationerna aktivt nu verkar för en sammanslagning till ett gemensamt förbund för landets lärare. Och strax efter offentliggörandet twittrade Lärarförbundet: ”Vi vill förtydliga att beslutet handlar om att undersöka möjligheterna att bilda en helt ny organisering för Sveriges lärare.”
Men det handlar inte om ett samgående, enligt LR:s ordförande Åsa Fahlén:

”Nej, det är inte aktuellt med ett samgående. Utan beslutet handlar om att undersöka möjligheterna att bilda en helt ny organisering som ger ökad facklig styrka på arbetsplatserna och nationellt. Den måste innebära att varje grupp har möjlighet att vasst och tydligt driva sina specifika frågor inom ramen för sin yrkesidentitet”, skriver hon på sin blogg.

Hon håller dock dörren öppen för någon form av ändrad struktur:

”Det vi vill utröna är möjligheterna för att se om det går att skapa något nytt som ger större mervärde för medlemmarna och är ännu är bättre än det som LR levererar idag. Endast om vi kan se det, så kan vi gå vidare för att se vad detta nya skulle kunna vara.”

I slutändan är det förbundens kongresser som äger frågan om ett ökat samarbete kring organisering och hur detta i så fall ska utformas.